Samospráva MČ Praha-Satalice

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

  • schvalovat program rozvoje MČ

  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ

  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


 
  Zastupitelé městské části Praha-Satalice
 
  Mgr. Milada Voborská (STAN), starostka
voborska@satalice.cz
  Ing. Leona Táborská (STAN), místostarostka
taborska@satalice.cz
  Ing. Petr Adamec (STAN)
adamec@satalice.cz
  Ing. Petr Beran (STAN)
beran@mcsatalice.cz
  Roman Hogen (ANO 2011)
hogen@satalice.cz
  Pavel Hřebík (STAN)
hrebik@satalice.cz
  Tomáš Maršál, DiS. (STAN)
marsal@satalice.cz
  JUDr. Jitka Mokrá (ODS)
mokra@satalice.cz
  Ing. Věra Písaříková (Pro Satalice)
pisarikova@satalice.cz
  Libor Vrabec (Pro Satalice)
vrabec@satalice.cz
  Ing. Daniela Vočadlová (STAN)
vocadlova@satalice.cz

 
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015