Samospráva MČ Praha-Satalice

Úřad městské části Praha-Satalice striktně rozlišuje právní pojmy ZVEŘEJNIT, ZPŘÍSTUPNIT a SEZNÁMIT.

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona
č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Satalice začerněny.

Originály listin jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Satalice.

 
STANOVISKO č. 2/2004 Úřadu pro ochranu osobních údajů ke zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů
 

 
  Zápisy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice
 
- veřejný dokument
 
  Zápisy z jednání Zastupitelstva jsou po jejich anonymizaci k nahlédnutí na Úřadu Městské části u asistentky úřadu. 

Stručný přehled projednávaných bodů naleznete zde: 
   
2019 ZMČ 3/2019 ze dne 5. 2. 2019 (proklik na přílohu) 
   
2018 ZMČ 2/2018 ze dne 18. 12. 2018 (proklik na přílohu) 
  ZMČ 1/2018 ze dne 1. 11. 2018 (proklik na přílohu) 
   
2018  
  Zápis č. 33/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 27. 3. 2018 v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137  + přílohy
  Zápis č. 32/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 30. 1. 2018 v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137
   
2017  
  Zápis č. 31/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 12. 12. 2017 v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137  + přílohy (formát zip)
  Zápis č. 30/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 31. 10. 2017 v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137 + příloha
  Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 12. 9. 2017 v kanceláři úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 28/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25. 7. 2017 v kanceláři úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 27/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 20. 6. 2017 v ZŠ Satalice 
  Zápis č. 26/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 16. 5. 2017 v ZŠ Satalice
  Zápis č. 25/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 4. 4. 2017 v ZŠ Satalice 
  Zápis č. 24/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne
16. 2. 2017 v ZŠ Satalice
   
2016  
  Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 20.12.2016 v ZŠ Satalice + přílohy
  Zápis č. 22/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 8. 11. 2016 v ZŠ Satalice + příloha
  Zápis č. 21/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 20. 9. 2016 v ZŠ Satalice + přílohy
  Zápis č.20/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 9. 8. 2016 v ZŠ Satalice + přílohy
  Zápis č.19/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 21. 6. 2016 v ZŠ Satalice  + přílohy
  Zápis č.18/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 14. 6. 2016 na ÚMČ Praha-Satalice
  Zápis č.17/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 3. 5. 2016 v ZŠ Satalice
Přílohy k zápisu č. 17 (70 MB/ZIP)
  Zápis č.16/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 27. 4. 2016 na ÚMČ Praha-Satalice
  Zápis č.15/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 5. 4. 2016 v ZŠ Satalice + příloha
  Zápis č.14/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 22. 3. 2016 v ZŠ Satalice + příloha
  Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Satalice, konaného dne 25.2.2016 v ZŠ Satalice + přílohy
  Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 9. 2. 2016 v ZŠ Satalice + přílohy
   
2015  
  Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 15. 12. 2015 v ZŠ Satalice + příloha
  Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 3. 11. 2015 v ZŠ Satalice
  Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 22.9.2015 v ZŠ Satalice
 
  Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 1. 9. 2015 v ZŠ Satalice
Přílohy:
2015.1288_(01)_Rámcová dohoda.pdf
Příloha č 3.pdf

Rámcová dohoda s firmou Xannatos .pdf
příloha č.1 - schéma etapizace.pdf
příloha č.2 - typologické a výškové členění.pdf
příloha č.3 - orientační.pdf
příloha č.4 - vizualizace RD.pdf
příloha č.5 - vizualizace RD.pdf

 
  Zápis č. 7/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 2. 6. 2015 v ZŠ Satalice
Přílohy:
Jednací řád Zastupitelstva městské části návrh
Příkaz starostky 2.2014
Rozpočtové opatření č.3

 
  Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 28. 4. 2015 v ZŠ Satalice
Přílohy:
Příloha PO ZŠ Satalice
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha PO ZŠ Satalice
Příloha PO MŠ Satalice
Výkaz zisku a ztráty, rozvaha PO MŠ Satalice

účetní závěrka MČ I
účetní závěrka MČ II
účetní závěrka MČ III

 
  Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 10. 3. 2015 v ZŠ Satalice
Přílohy:
Rozpočet 2015 HČ
Rozpočet 2015 VHČ
Přílohy usnesení ZMČ č. 5

 
  Zápis č.4 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 17. 2. 2015
  Zápis č.3/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 27. 1. 2015 v ZŠ Satalice
   
2014 Zápis č.2/2014 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 16. 12. 2014 v ZŠ Satalice
Přílohy:
organizační řád.pdf (961 kB)
jednací řád ZMČ.pdf (655 kB)
rozpočtové opatření č.8.pdf (5 MB)
Inventurní soupis.pdf (780 kB)
Návrh na změnu hospodaření.pdf (554 kB)
  Zápis č. 01/2014 z ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Satalice konaného dne 10. 11. 2014 v ZŠ Satalice
   
 Volební období 2010 - 2014
  Zápis č. 40/2014 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 10. 9. 2014 v Základní škole Praha - Satalice
Příloha:
rozpočtové opatření č. 5
  Usnesení č. 2/40/2014 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice č. 40/2014 ze dne 10.9.2014 o „Vyhlášení místního referenda a stanovení odměny“.
  Zápis č. 39/2014 ze zasedání zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 18.6.2014
Příloha k zápisu č. 39/2014: Příkaz starosty
  Zápis č. 38/2014 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 16. 4. 2014
Příloha: Rozpočet MČ na rok 2014
  Zápis č. 37/2014 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 20.3.2014 v kanceláři (přízemí) budovy ÚMČ Praha-Satalice
  Zápis č. 36/2014 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 12. 2. 2014 v Základní škole Praha-Satalice + přílohy.
   
2013  
  Zápis č. 35/2013 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 18. 12. 2013 v Základní škole Praha-Satalice, přílohy: schválený rozpočet na rok 2014, rozpočtové opatření č.10/2013, schválený rozpočet VHČ na rok 2014
  Zápis č. 34/2013 z mimořádného Zasedání zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 30. 10. 2013  v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis  z jednání zastupitelstva městské části č.33/2013 ze dne 18.9.2013
  Zápis z  jednání zastupitelstva městské části č. 32/2013 ze dne 19.6.2013
  Zápis č. 31/2013 ze Zasedání zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 24. 4. 2013 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 30/2013 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 13.3. 2013 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 29/2013 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 13.2. 2013 v Základní škole Praha-Satalice
   
2012  
  Zápis č. 28/2012 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice konaného dne 19.12. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 27/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 21.11. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 26/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 17.10. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 25/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Satalice, konaného dne 12.9.2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 24/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25. 6. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 23/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 30. 5. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 22/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25. 4. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 20/2012 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 22.2. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
2011 Zápis č. 19/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25.1. 2012 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 18/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 14. 12. 2011 v jídelně Základní školy v Praze-Satalicích
  Zápis č. 17/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 23. 11. 2011 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 16/2011 ze zasedání Zastupitelstva Praha-Satalice, konaného dne 02. 11. 2011 v jídelně Základní školy v Praha 9-Satalice
  Zápis č. 15/2011 ze zasedání Zastupitelstva Praha-Satalice, konaného dne 12. 10. 2011 v Základní škole Praha-Satalice
  Zápis č. 14/2011 ze zasedání Zastupitelstva Praha-Satalice, konaného dne 07. 09. 2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  chybějící zápisy 7-13/2011 se připravují
  Zápis č. 06/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 23. 2. 2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalic
  Zápis č. 05/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 2. 2. 2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalic
  Zápis č. 04/2011 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 12.1.2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalic
2010 Zápis č. 03/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 02/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 24. 11. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 01/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 10. listopadu 2010 v zas. místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
   
 Volební období 2006 - 2010
2010 Zápis č. 11/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 29. 09. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 10/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25. 8. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 09/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 14. 7. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 8/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 9. 6. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 7/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 19. 5. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 06/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 28. 4. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 5/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 7. 4. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 4/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 17. 3. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 2/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 3. 2. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 1/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČi Praha-Satalice, konaného dne 20.1. 2010 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
   
2009 Zápis č. 16/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 16.12. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 15/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25.11. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 14/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 4.11. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 13/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 7.10. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 12/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 16. 9. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 11/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 26.8. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 10/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 29.7. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 9/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 24.6. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 8/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 3.6. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 7/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 16.5. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 22.4. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 5/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 1.4. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 4/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 11.3. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 3/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 18. 2. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 2/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 28. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
   
2008 Zápis č. 16/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 10.12.2008 v zasedací místnosti Sportareálu Satalice
  Zápis č. 15/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 19. 11. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 13/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 8. 10. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 12/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 17. 9. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 11/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 27.8.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  chybějící zápis 8/2008 se připravuje
  Zápis č. 9/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 8/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 4.6. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 7/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 14.5.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 6/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 23.4.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 5/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 2.4.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 4/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 12.3.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 3/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 20.2.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 2/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 30.1.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 1/2008 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 9.1.2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
   
2007 Zápis č. 16/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 12.12.2007 v zasedací místnosti Sportovního areálu Satalice
  Zápis č. 15/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 14.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 14/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 24.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 13/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 3.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 12/2006 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 4.10. 2006 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 11/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 22.8.2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 10/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 25.7.2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 9/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 20. 6. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 8/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 30. 5. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 7/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 9. 5. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 6/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 18. 4. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 5/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 28.3. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 4/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 07.03. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 3/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 14.2. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 2/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 24.1. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
  Zápis č. 1/2007 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Satalice, konaného dne 10.1. 2007 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Satalice
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015