Upozornění

Pevná úřední deska Úřadu MČ Praha-Satalice je umístěna na budově úřadu: K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Satalice začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Satalice popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Satalice.

Od 1. července 2017 je z důvodů GDPR elektronická úřední deska přesunuta na adresu úřední deska.


 
   Archiv úřední desky Úřadu městské části Praha-Satalice
 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do dne

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 10. července 2018 od 19h v kanceláři starostky MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81/3, Praha 9

29.6.2018 11.7.2018
Návrhy usnesení pro 35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 26. 6. 2018 + příloha  18.6.2018 26.6.2018 

Sbírka právní předpisů HMP částka 4/201

15.6.2018 2.7.2018

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 26. června 2018 od 19h v jídelně ZŠ

13.6.2018 26.6.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 483/2018 MČPSAT

12.6.2018 28.6.2018

Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu ÚP HMP (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP HMP (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území

Naše čj.: 492/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 898531/2018

11.6.2018 27.7.2018

Vyrozumění o podaném odvolání + odvolání

Naše čj.: 481/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 3359/2018-OV/NO

8.6.2018 25.6.2018

Veřejná vyhláška – oznámení Aktualizace č. 3 Zásad Územního rozvoje HMP

Naše čj.: 465/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 854065/2018

7.6.2018 16.7.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/852

Příjemce dotace: HO Satalice z.s.

7.6.2018 7.6.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 447/2018 MČPSAT

6.6.2018 22.6.2018
Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Satalice + přílohy 6.6.2018  
Výběrové řízení na tajemníka/tajemnici ÚMČ Křeslice  1.6.2018  15.6.2018 
Usnesení o nařízení elektronické dražby
Naše čj.: 435/2018 MČPSAT
Čj. odesílatele: 160 EX 5318/14-153
24.5.2018
 
11.7.2018
Sdělení - funkce pověřence 24.5.2018 25.5.2019

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.4 ZÚR HMP

Naše čj.: 431/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 761992/2018

23.5.2018 2.7.2018

Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Odstranění části objektu č.p. 687, ul. K Cihelně, Praha-Satalice“

Zadávací projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele

Naše čj.: 420/2018 MČPSAT

16.5.2018 1.6.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 388/2018 MČPSAT

16.5.2018 1.6.2018

Závazné stanovisko k posouzení vlivů na provedení záměru na životní prostředí "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)

Naše čj. 360/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 608106/2018

16.5.2018 1.6.2018
Návrhy usnesení pro 34. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 15. 5. 2018 + přílohy 9.5.2018  15.5.2018 

Poptávka

MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

4.5.2018 22.5.2018

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 15. května 2018 od 19h v jídelně ZŠ

2.5.2018 16.5.2018

Usnesení o přerušení  „Obytný soubor Za Školkou, Praha-Satalice“

Naše čj.: 365/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 2674/2018-OV/NO

30.4.2018 16.5.2018
Veřejná vyhláška  + příloha
Naše čj.: 363/208 MČPSAT 
Čj. odesílatele: P19 2491/2018 - OŽPD/Bí 
26.4.2018  14.5.2018 

Veřejná vyhláška

Naše čj.: 355/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: 3772907/18/2000-11460-108973

26.4.2018 28.5.2018

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1908/07 ÚP SÚ HMP

Naše čj.: 358/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 616790/2018

26.4.2018 5.6.2018
Místní poplatky 23.4.2018  

Dražební vyhláška

Naše čj.: 307/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: 571843/18/2804-00540-609254

19.4.2018 10.5.2018
Poptávka

MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

18.4.2018 4.5.2018
Sbírka právní předpisů HMP částka 3/2018 18.4.2018 4.5.2018
Informace o veřejném vystavení návrhu ÚP HMP (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů ÚP HMP na udržitelný rozvoj území
Naše čj.: 330/2018 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 576656/2018
16.4.2018 11.6.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/839

Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice

10.4.2018 10.4.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa – úředník/úřednice odboru stavebního a správy majetku MČ Praha-Velká Chuchle

10.4.2018 27.4.2018
Rada MČ Praha-Zbraslav vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele / ředitelky MŠ Majtuchinova  3.4.2018  27.4.2018 

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 (3 varianty) ÚP SÚ HMP VVURÚ

Naše čj.: 285/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 489102/2018

 5.4.2018  25.5.2018
Poptávka
MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky: Revitalizace požární nádrže Satalice

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

28.3.2018 13.4. 2018
Poptávka
MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:
Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A
Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele
Vyvěsit od 28. 3. do 13. 4. 2018
28.3.2018 13.4. 2018

Poptávka

MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky: Výměna světlíků ZŠ Praha 9 - Satalice

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

28.3.2018 13.4. 2018

MČ Praha-Satalice vyhlašuje výběrové řízení na funkci: Vedoucí - tajemník ÚMČ Praha-Satalice

26.3.2018 18.4.2018

Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu zadání změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP VVURÚ

Naše čj.: 252/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP426359/2018

22.3.2018 25.4.2018
Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 27. 3. 2018  20.3.2018  3.4.2018 

Závěr zjišťovacího řízení "Revize č.2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020"

Naše čj.: 235/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MZP/2018/710/789

15.3.2018 3.4.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/838

Příjemce dotace: Česká republika, Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy

14.3.2018 14.3.2020

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny (opakované veřejné projednání) Z 2832/00 ÚP SÚ HMP VVURÚ

Naše čj.: 223/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1875327/2018

9.3.2018 18.4.2018
Rozhodnutí "Stavba č. 3136 - TV Satalice, etapa 0021 K Radonicům"
Naše čj.: 210/2018 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 1539/2018-OV/NO
7.3.2018 23.3.2018
Záměr č. 6/2018 na pacht části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (část 33 o výměře 775m2, část 34 o výměře 780m2 a část 35 o výměře 765m2) 5.3.2018 20.3.2018
Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 169/2018 MČPSAT
Č. odesílatele: MHMP 247484/2018
5.3.2018 20.4.2018
MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky.

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky: Rekonstrukce ZŠ Praha 9 Satalice – oplocení hřišť

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

2.3.2018 20.3.2018
Záměr č. 5/2018 na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 k. ú. Satalice 2.3.2018 19.3.2018
Veřejná vyhláška – Oznámení „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje HMP“
Naše čj.: 162/2018 MČPSAT
Č. odesílatele: MHMP 274624/2108
1.3.2018 18.4.2018

Poptávka

MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky na zhotovitele díla:

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky: Výměna světlíků ZŠ Praha 9 - Satalice

Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

28.2.2018 22.3.2018
Záměr č. 4/2018 na prodej části pozemku parc. č. 96/3, k. ú. Satalice  26.2.2018 19.3.2018
Výběrového řízení na tajemníka/tajemnici ÚMČ Praha-Křeslice 26.2.2018 15.3.2018
Veřejné projednání vlivů záměru „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)“ na životní prostředí ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů se uskuteční 12. 3. 2018 od 15:30h v zasedací síni č. 201, Jungmannova 29/35.

Naše čj.: 170/2018 MČPSAT
Čj.: odesílatele: MHMP 293474/2018
23.2.2018 12.3.2018

MČ Praha-Satalice vyhlašuje výběrové řízení na funkci: Vedoucí ÚMČ Praha-Satalice

20.2.2018 6.3.2018
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“

Oznámení koncepce i text Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020 s vyznačenými změnami je k dispozici v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP258K.

Naše čj.: 151/2018 MČPSAT
Čj. Odesílatele: MZP/2018/710/527
16.2.2018 9.3.2018
Záměr č. 1/2018 na pronájem pozemků parc. č. 548/6, 548/9, 548/12, 560/2, 560/3, 560/7, 560/8, 560/9 a části pozemků 548/2, 548/3 a 548/11 vše v k. ú. Satalice  16.2.2018 5.3.2018

Záměr č. 2/2018 na pacht části pozemku parc. Č. 930 v k. ú. Satalice (část 33 o výměře 775m2, část 34 o výměře 780m2 a část 35 o výměře 765m2)

 16.2.2018 5.3.2018
Záměr č. 3/2018 na pacht pozemků určených pro zemědělské obhospodařování, parc. č. 641/1, 636/13, 641/28, 641/3, 641/50, 641/51, 641/52, 641/53, 641/58 a části pozemku 933/691 vše v k. ú. Satalice  16.2.2018 5.3.2018

MČ Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Referent/referentka hospodářskosprávního odboru – Referent majetkové správy

15.2.2018 8.3.2018
Poptávka
MČ Praha-Satalice vyzývá k podání nabídky.

1/
Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky: Rekonstrukce ZŠ Praha 9 Satalice – oplocení hřišť
Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele

2/
Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název zakázky: Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Praha 9 - Satalice
Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele
 8. 2.2018 28. 2. 2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa – hlavní pokladní MČ Praha-Újezd 8.2.2018 5.3.2018
MČ Praha-Klánovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa Tajemník / Tajemnice ÚMČ 7.2.2018 20.2.2018
Veřejná vyhláška – Oznámení „Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje HMP“
Naše čj.: 131/2018 MČPSAT
Č. odesílatele: MHMP 207283/2108
7.2.2018 4.4.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 835
Příjemce dotace: Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z.s.
6.2.2018 6.2.2021
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 120/2018 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 119612/2018
6.2.2018 14.3.2018
Zápis č. 32/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 30. 1. 2018 v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137 5.2.2018 31.12.2018

Oznámení zahájení stavebního řízení „Stavba č.3136-TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“

Naše čj.: 113/2018 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 264/2018-OV/NO

1.2.2018 16.2.2018
Návrhy usnesení pro 32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30.1.2018 23.1.2018 6.2.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení „Finanční referent – pracovník na pobočce pošta Partner“ ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy 22.1.2018 30.1.2018
Konkursní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ prvního stupně Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic 19.1.2018 31.1.2018

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

16.1.2018 27.1.2018
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Úřadu MČ Praha-Satalice 16.1.2018 16.2.2018
Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Praha 9 – Satalice“
Výzva k podání nabídky „Výmalba ZŠ Satalice“
15.1.2018 30.1.2018
Sbírka právních předpisů HMP
Částka 19/2017
Částka 20/2017
11.1.2018 29.1.2018
Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 30. ledna 2018 od 19h v jídelně ZŠ 8.1.2018 30.1.2018
Zápis č. 31/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 12. 12. 2017 v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137

přílohy (formát zip)

19.12.2017  31.12.2018 

Oznámení o době a místě konání voleb

18.12.2017 13.1.2018

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP

Naše čj.: 1160/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1878411/2017

18.12.2017 17.1.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/829

Příjemce dotace: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Praha-Satalice
15.12.2017 15.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/830

Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice
15.12.2017 15.12.2020
Sbírka právní předpisů HMP částka 17 a 18 15.12.2017 2.1.2018

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

14.12.2017 12.1.2018
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 7.12.2017 2.1.2018

Dokumentace záměru "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely"

Do tištěné dokumentace lze nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4.patro, místnost č. 428, informace na tel.: 236004425), dále v úřední hodiny (po + st 8-12, 13-17.30h) i na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81 a to nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 286851326, Vlčková.

Písemná vyjádření k této dokumentaci je možno zasílat na odbor ochrany prostředí MHMP do 2. 1. 2018.

 

Naše čj.: 1147/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1877196/2017

7.12.2017 2.1.2018

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 1108/2017 MČPSAT

30.11.2017 18.12.2017
Návrh rozpočtu VHČ na rok 2018 28.11.2017 12.12.2017
Návrh rozpočtu sociálního fondu 28.11.2017 12.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 27.11.2017 27.2.2018

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 12. prosince 2017 od 19h v jídelně ZŠ

23.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 MČ
Návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ
Návrh rozpočtu na rok 2018 ZŠ
Návrh střednědobého výhledu 2019_2020 MŠ
Návrh střednědobého výhledu 2019_2020 ZŠ
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ do roku 2023
23.11.2017 11.12.2017
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely – vrácení dokumentace k přepracování

Naše čj.: 1092/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 1800018/2017
22.11.2017 8.12.2017

Záměr č. 19/2017 na pronájem části nebytových prostor č.p. 78, ul. K Radonicům, Praha-Satalice

14.11.2017 4.12.2017

Rozhodnutí o změně využití území a o umístění stavby „ARBORKA – projekt zatravnění, zalesnění, výsadby rozptýlené zeleně a péče o porosty“.

Naše čj.: 1073/2017 MČPSAT

Čj.: odesílatele: P19 6965/2017-OV/KR

10.11.2017

27.11.2017
Zápis č. 30/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 31. 10. 2017 v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137 + příloha 8.11.2017  31.12.2017
Informace k „ Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2018“ 6.11.2017 14.12.2017
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 1.11.2017 16.11.2017
PREdistribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 6. 11. 2017 od 8 - 15.30 hod. přerušena dodávka elektřiny pro odběrná místa:
Sovákova – č.p. 633, 634, 635, 647, 648, 649, 650
Horníčkova – č.p. 636, 637, 638, 641, 642, 643
K Cihelně – č.p. 651, 652, 653, 654
24.10.2017 6.11.2017
Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 31. října 2017 od 19h v jídelně ZŠ 24.10.2017 1.11.2017
Návrhy usnesení pro 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 31. 10. 2017 od 19h v jídelně ZŠ Satalice, K Cihelně 137 + přílohy 24.10.2017 7.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky hlasování za územní celek Praha-Satalice
24.10.2017 7.11.2017

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Vodnická, Praha 4

18.10.2017 17.11.2017
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení celoměstsky významné změny Z 2835/00
Naše čj.: 983/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1551472/2017
12.10.2017 30.10.2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 959/2017 MČPSAT
10.10.2017 26.10.2017

Oznámení zahájení územního řízení „ARBORKA – projekt zatravnění, zalesnění, výsadby rozptýlené zeleně a péče o porosty“.

Naše čj.: 970/2017 MČPSAT

Čj.: odesílatele: P19 5671/2017-OV/KR

5. 10. 2017 23. 10. 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR

4.10.2017

24.10.2017

Vyrozumění o podaném odvolání proti usnesení o přerušení řízení o umístění stavby „Obytný soubor Za Školkou, Praha Satalice“.

Naše čj.: 956/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 6081/2017.OV/NO

3.10.2017 19.10.2017
Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 12. 9. 2017 v kanceláři úřadu MČ Praha-Satalice  26.9.2017  31.12.2017

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR HMP (koridor územní rezervy Jižní vstup Rychlého spojení)

Naše čj.: 926/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1479492/2017

2.10.2017

13.11.2017

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 12. 9. 2017 v kanceláři úřadu MČ Praha-Satalice 26.9.2017 31.12.2017
Svolávám první zasedání okrskové komise – volební okrsek č. 47001 pro volby do PS Parlamentu ČR 21.9.2017 9.10.2017

Dokumentace záměru "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely"

Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad dle § 22 zákona č, 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 16 odst. 1 a 3 zveřejňuje informaci o záměru.

Elektronickou verzi lze nalézt na www.cenia.cz/eia pod kódem PHA990. Do tištěné dokumentace lze nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4.patro, místnost č. 428, informace na tel.: 236004425) do 13. 10. 2017, dále v úřední hodiny (po + st 8-12, 13-17.30h) i na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81 a to nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 286851326, Vlčková.

Písemná vyjádření k této dokumentaci je možno zasílat na odbor ochrany prostředí MHMP do 13. 10. 2017.

 

Naše čj.: 915/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1440729/2017

19.9.2017

 

6.10.2017

Záměr č. 18 na prodej části pozemku parc. č. 977 k. ú. Satalice o výměře 40m2

14.9.2017 2.10.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 872/2017 MČPSAT

11.9.2017 27.9.2017

Oznámení o zrušení záměru č. 17/2017 na pronájem pozemku parc. č. 96/3 k. ú. Satalice

11.9.2017 27.9.2017
Návrhy usnesení pro 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 12. 9. 2017 od 19h v jídelně ZŠ Satalice, K Cihelně 137 + příloha 6.9.2017 19.9.2017

Sbírka právních předpisů HMP, částka 14/2017

6.9.2017 17.9.2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

31.8.2017  21.10.2017

Usnesení o přerušení  „Obytný soubor Za Školkou“

Naše čj.: 868/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 4880/2017-OV/NO

30.8.2017 15.9.2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Naše čj.: 843/2017 MČPSAT

18.8.2017 4.9.2017
Sbírka právních předpisů HMP, částka 11/2017 + příloha 15.8.2017 30.6.2017

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 12. září 2017 od 19h v jídelně ZŠ

3.8.2017

20.8.2017

Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků

Naše čj:813/2017 MČPSAT

Čj odesílatele: SPU 357794/2017-Cz

2.8.2017 31.10.2017

Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků

Naše čj:813/2017 MČPSAT

Čj odesílatele: SPU 357794/2017-Cz

2.8.2017 31.10.2017
Zápis č. 28/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 25. 7. 2017 v kanceláři úřadu MČ Praha-Satalice 2,8,2017 31.12.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 765/2017 MČPSAT

1.8.2017 16.8.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

25.7.2017 16.8.2017

Návrhy usnesení pro 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 25. 7. 2017 od 19h v kanceláři Úřadu MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81 + přílohy  

17.7.2017  31.7.2017

Záměr č. 17 na pronájem části pozemku parc. č. 96/3 k. ú. Satalice

17.7.2017 21.8.2017

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 25. července 2017 od 19h kanceláři Úřadu MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81

14.6.2017 26.7.2017
Zápis č. 27/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 20. 6. 2017 v ZŠ Satalice  28.6.2017  31.12.2017 

Záměr č. 15/2017 na směnu části pozemku parc. č. 307/5 a části pozemku parc. č. 356/24 k. ú. Satalice s doplatkem

26.6.2017 14.7.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Třeboradice
Naše čj.: 652/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-5/2014-101
22.6.2017 24.7.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Lysolaje
Naše čj.: 653/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-1/2015-101
22.6.2017 24.7.2017

Dražební vyhláška č. 1241/2017

Naše čj.: 641/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: ID:P-0060-N-15D-02080900

20.6.2017 2.8.2017

Záměr č. 16 na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 (část 19) k. ú. Satalice

15.6.2017 14.7.2017

Návrhy usnesení pro 27. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 20. 6. 2017 od 19h v jídelně ZŠ + přílohy

14.6.2017 28.6.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 30.6.2017 od 8.00 do 13.00hod ul. Pilařská 122, 672, 121, 120, 119, 118, 117, 116

14.6.2017 30.6.2017

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 20. června 2017 od 19h v jídelně ZŠ

7.6.2017 27.6.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 588/2017 MČPSAT

7.6.2017 23.6.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 560/2017 MČPSAT

7.6.2017 23.6.2017

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí sekretariátu vedení úřadu MČ Praha-Ďáblice

6.6.2017 23.6.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS 786

Příjemce dotace: Pobočný spolek Tělocvičná jednota Sokol Satalice

1.6.2017 1.6.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS 785

Příjemce dotace: HO Satalice, z.s.

1.6.2017 1.6.2020

Záměr č. 10/2017 na pronájem části nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. – nebytové prostory o výměře 16,5m2

2.6.2017 14.7.2017

Návrh závěrečného účtu 2016

 1.6.2017

19.6.2017

Zápis č. 26/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 16. 5. 2017 v ZŠ Satalice 29.5.2017 31.12.2017
Záměr č. 14/2017 na pronájem části nebytových prostor č.p. 18, ul. Za Kapličkou, Praha-Satalice 29.5.2017 14.6.2017
Záměr č. 13/2017 na pronájem nebytových prostor o výměře 196 m2 a manipulační plochy o výměře 476m2 29.5.2017 14.6.2017
Záměr č. 12 na pacht části pozemku parc. č. 930 k. ú. Satalice (část 47) 29.5.2017 14.6.2017
Záměr č. 11 na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 (část 19) k. ú. Satalice 29.5.2017 14.6.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 485/2017 MČPSAT

26.5.2017 12.6.2017
PRE, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny pro odběrná místa: Drahelická č.p. 212, 211, 306 a 210 dne 14. 6. 2017 od 8.00 do 16.00hod.
Naše čj.: 545/2017 MČPSAT
25.5.2017 14.6.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 531/2017 MČPSAT

22.5.2017 7.6.2017

Sbírka právních předpisů HMP, částka 7/2017

16.5.2017 1.6.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 31.5.2017 ul. Zahrádkářů 419, 422, 309, 319, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142

12.5.2017 31.5.2017

MČ Praha-Ďáblice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní

11.5.2017 25.5.2017

MČ Praha-Šeberov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ekonom/ekonomka

11.5.2017

30.5.2017

Návrhy usnesení pro 26. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 16. 5. 2017 od 19h v jídelně ZŠ + přílohy

9.5.2017 23.5.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

Naše čj.: 436/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 620393/2017

9.5.2017 8.6.2017

MČ Praha-Šeberov vyhklašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka odboru občansko-správního

28.4.2017 12.5.2017

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Naše čj.: 433/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: 3780415/17/2000-11460-108973

28.4.2017 29.5.2017
Veřejná zakázka "Rekonstrukce budovy B, ul. K Rybníčku 8, Praha 9-Satalice"  + smlouva o dílo
Projektovou dokumentaci na vyžádání zašleme. 
Prohlídka 5.5.2017 v 10 hod. ul. K Rybníčku 8 před budovou B 
28.4.2017  18.5.2017 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní MČ Praha-Ďáblice

24.4.2017 5.5.2017

Záměr č. 9/2017 na pronájem části nebytových prostor č.p. 18, ul. Za Kapličkou, Praha-Satalice

25.4.2017 11.5.2017

Sbírka právních předpisů HMP, částka 6/2017

25.4.2017 10.5.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00

Naše čj.: 424/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 601271/2017

25.4.2017

 

 22.6.2017

Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 16. května 2017 od 19h v jídelně ZŠ

21.4.2017 16.5.2017

Veřejná zakázka „Komunitní centrum v MČ Praha-Satalice“

20.4.2017 9.5.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00

Naše čj.: 401/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 590615/2017

20.4.2017 29.5.2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 359/2017 MČPSAT

19.4.2017  5.5.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00

Naše čj.: 397/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 584347/2017

19.4.2017 29.5.2017
Zápis č. 25/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 4. 4. 2017 v ZŠ Satalice  12.4.2017  31.12.2017 

Veřejná vyhláška

Naše čj.: 380/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: 3105795/17/2000-11460-108973

 11.4.2017 11.5.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 774
Příjemce dotace: Myslivecké sdružení Satalice – Vinoř z.s.
7.4.2017 7.4.2020

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Poskytnutí expertních právních služeb – právní analýzy vyplývající z forenzního auditu“

Naše čj.: 354/2017 MČPSAT

5.4.2017

2.5.2017

 

 

Ukončení Nařízení veterinární správy
Naše čj.: 342/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: SVS/2017/041957-A

4.4.2017 20.4.2017
Záměr č. 8/2017 na pronájem nebytových prostor o výměře 196m2 a manipulační plchy o výměře 476m2 č.p. 687 31.3.2017 2.5.2017

Rozhodnutí „Zrušení v.v. 22 kV, Horní Počernice-Březiněves“
Naše čj.: 333/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 1952/2017-OV/NO

3.4.2017 19.4.2017

Návrhy usnesení pro 25. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 4. 4. 2017 od 19h v jídelně ZŠ + přílohy ZIP

28.3.2017 13.4.2017

Sbírka právních předpisů HMP, částka 4/2017

28.3.2017 13.4.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném projednání nad zpracovanou územní studií Praha-Satalice

Naše čj.: 320/2017 MČPSAT

27.3.2017  28.4.2017

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Lysolaje

Naše čj.: 317/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-1/2015-101

27.3.2017 28.4.2017

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Třeboradice

Naše čj.: 311/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-5/2014-101

23.3.2017 24.4.2017

Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu  „Rekonstrukce objektu G v areálu statku, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice“ + přílohy

Naše čj.: 295/2017 MČPSAT

17.3.2017 3.4.2017

Usnesení – dražební vyhláška

Naše čj.: 292/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: 054 EX 1707/14-185

17.3.2017 19.4.2017

Usnesení – dražební vyhláška

https://drazby.exekucebreclav.cz/

Naše čj.: 265/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: 160 EX 5318/14-117

10.3.2017 12.4.2017
Záměr č. 7/2017 na pronájem části nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice, s.r.o. – nebytové prostory o výměře 16,5m2 10.3.2017 27.3.2017

Záměr č. 6/2017 na prodej skladového areálu, Dřevařská č.p. 398 + příloha + foto

10.3.2017 31.3.2017
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 256/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 314608/2017
7.3.2017  25.4.2017
Zápis č. 24/2017 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne
16. 2. 2017 v ZŠ Satalice
6.3.2017 31.12.2017
Rozhodnutí „Stavba č. 3136 – TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“
Naše čj.: 242/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 1273/2017-OV/NO
3.3.2017 20.3.2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 207/2017 MČPSAT
1.3.2017 16.3.2017
Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby
Naše čj.: 225/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 1450/2017-OV/NO
 28.2.2017 16.3.2017
Grant pro sportovní organizace na rok 2017 + žádost o grant 27.2.2017 31.5.2017
Záměr č. 5/2017 na pronájem nebytových prostor –objektu „G“, ul. K Rybníčku č.p. 8, Praha-Satalice  27.2.2017 15.3.2017
MČ Praha-Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

1/ referent – odbor rozvoje a údržby obce, odd. investiční

2/ vedoucí odboru rozvoje a údržby obce

3/ referent – odbor bytového hospodářství a správy budov

24.2.2017 15.3.2017
Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 4. dubna 2017 od 19h v jídelně ZŠ 23.2.2017 4.4.2017
Vyrozumění o podaném odvolání „Stavba č. 3136 – TV Satalice, etapa 0019 – Budovatelská II“ + příloha
Naše čj.: 202/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 1326/2017-OV/NO
23.2.2017 13.3.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 766 21.2.2017 21.2.2020
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď

Naše čj.: 184/2017 MČPSAT

21.2.2017 9.3.2017
Veřejná vyhláška – oznámení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje HMP
Naše čj.: 168/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 216775/2017
24.2.2017 12.4.2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 161/2017 MČPSAT
15.2.2017 3.3.2017
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce + příloha
Naše čj.: 166/2017 MČPSAT
14.2.2017 28.2.2017
Sbírka právních předpisů HMP, částka 3/2017 14.2.2017 2.3.2017
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 106/2017 MČPSAT
14.2.2017 2.3.2017
Návrhy usnesení pro 24. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 16. 2. 2017 od 19h v jídelně ZŠ + přílohy 9.2.2017 17.2.2017
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 127/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 157028/2017
3.2.2017 15.3.2017
Záměr č. 4/2017 na pronájem pozemku parc. č. 91/2 k. ú. Satalice 31.1.2017 16.2.2017
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha-Dolní Chabry, Kobyliská ul., Beranov 31.1.2017 3.3.2017
Sbírka právních předpisů HMP, částka 1/2017
Sbírka právních předpisů HMP, částka 2/2017
30.1.2017 15.2.2017

Rozhodnutí o povolení ke stavbě vrtané studny a odběru podzemní vody veřejnou vyhláškou

Naše čj.: 75/2017 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 507/2017/OŽPD/Mar

24.1.2017 9.2.2017
Záměr č.2 na pronájem části nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. – nebytové prostory o výměře 145,07m2 20.1.2017 6.2.2017
Záměr č.3 na pronájem části nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. nebytové prostory o výměře 16,5m2 20.1.2017 6.2.2017
Usnesení MHMP o výši úhrad vydaná podle §16a, odst.7 zákona č. 106/1999 Sb.
Naše čj.: 34/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 11120/2017
19.1.2017 6.2.2017
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím + odpověď
Naše čj.: 743/2016, 34/2017 MČPSAT
19.1.2017 6.2.2017
Usnesení o zamítnutí „Stavba č. 3136 – TV Satalice, etapa 0019 – Budovatelská II“
Naše čj.: 50/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 312/2017-OV/NO
16.1.2017 1.2.2017
Oznámení o zahájení územního řízení „Stavba č. 3136 – TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“
Naše čj.: 47/20147 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 254/2017-OV/NO
13.1.2017 30.1.2017
Výběrové řízení na pozice referent/referentka ÚMČ Praha-Šeberov 12.1.2017 23.1.2017
Záměr č. 1/2017 na pronájem nebytových prostor par.č. 614/2,3,4,7 a pozemku par.č. 614/1 + příloha 9.1.2017 25.1.2017
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na Úřadu MČ Praha-Satalice 6.1.2017 6.2.2017
Předklad odvolání
Naše čj.: 20/2017 MČPSAT
Čj. odesílatele: P191/2017-OV/NO
6.1.2017 23.1.2017
Svolávám Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná dne 16. února 2017 od 19h v jídelně ZŠ 5.1.2017 17.2.2017
Sbírka právních předpisů HMP, částka 15/2016 3.1.2017 19.1.2017
Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice konaného dne 20.12.2016 v ZŠ Satalice + přílohy 29.12.2016 20.1.2017
Vyrozumění o usnesení – Budovatelská
Naše čj.: 1001/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: 8647/2016-OV-NO
29.12.2016 13.1.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na referenta odboru majetku MČ Praha 21

 

16.12.2016 13.1.2017
Záměr č. 16/2016 na směnu části pozemku parc.č. 981 a části pozemku parc.č. 239/1 k.ú. Satalice 16.12.2016 20.1.2017
Sbírka právních předpisů HMP, částka 14/2016 16.12.2016 2.1.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa hlavní účetní MČ Praha-Ďáblice 15.12.2016 20.1.2017
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)_ROZHODNUTÍ
Naše čj.: 948/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P09 067351/2016/OVÚR/Sk
15.12.2016 2.1.2017

Návrhy usnesení pro 23. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 20. 12. 2016 od 19h v jídelně ZŠ + přílohy

13.12.2016 27.12.2016

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Naše čj.: 924/2016 MČPSAT

13.12.2016  29.12.2016

Obec Radonice vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ

13.12.2016 31.1.2017

Obec Přezletice vyhlašuje záměr pronájmu prostor v přízemí a patře obecní budovy č.p. 48

13.12.2016 19.12.2016

Sbírka právních předpisů HMP částka 12 a 13/2016

9.12.2016 27.12.2016
Veřejná vyhláška – oznámení Naše čj.: 920/2016 MČPSAT Čj. odesílatele: MHMP 1208367/2016 9.12.2016 21.2.2017
Oznámení zahájení územního řízení „Stavba č. 3136 – TV Satalice, etapa 0019 – Budovatelská II“ Naše čj.: 927/2016 MČPSAT Čj. odesílatele: P19 8176/2016-OV/NO 9.12.2016 27.12.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřené do 30.6.2016 jsou zveřejněny na http://www.satalice.cz/dokumenty_z_uradu.htm v samostatné tabulce.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/708 
Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice z.s.

26.5.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/709
Příjemce dotace: Pobočný spolek Tělocvičná jednota Sokol Satalice

26.5.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha-Satalice č. HS/710
Příjemce dotace: HO Satalice z.s.

26.5.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 669
Příjemce dotace: Sportareál Praha-Satalice, s.r.o.

1. 4. 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha-Satalice č. HS 670
Příjemce dotace: Sportareál Praha-Satalice, s.r.o.

1. 4. 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha - Satalice č. HS/649
Příjemce dotace: Spolek Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice

27.5.2015

7.12.2016  

Vyrozumění o podaném odvolání + příloha + příloha

Naše čj.: 898/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 8030/2016-OV/NO

5.12.2016 21.12.2016
Návrh rozpočtu VHČ a sociální fond pro rok 2017  2.12.2016  20.12.2016 

Záměr č. 15/2016 na pronájem částí pozemku parc.č. 930 (část 33, 34, 35) k.ú. Satalice

2.12.2016 19.12.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a variantním řešení návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území“
Naše čj.: 843/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 2064149/2016
2.12.2016 18.1.2017

Oznámení zahájení řízení o povolení k odběru podzemních vod a stavby vrtané studny, pozvánka k ústnímu jednání – veřejnou vyhláškou

Naše čj.: 893/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 7462/2016/OŽPD/Mar

2.12.2016 19.12.2016

Návrhu rozpočtu na rok 2017

28.11.2016. 14.12.2016

Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Řeporyje

Naše čj.: 863/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-6/2014-101

25.11.2016 27.12.2016

Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Přední Kopanina

Naše čj.: 866/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-2/2013-101

25.11.2016 27.12.2016
Záměr č. 13/2016 na směnu části pozemku parc. č. 981 a části pozemku parc. č. 239/1 k. ú. Satalice 23.11.2016 12.12.2016

 

Záměr č. 14/2016 na směnu části pozemku parc. č. 307 a části pozemku parc. č. 356/24 k. ú. Satalice

23.11.2016 12.12.2016
Svolávám zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 20. 12. 2016 od 19h v jídelně ZŠ 22.11.2016 20.12.206

Zápis č. 22/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 8. 11. 2016 v ZŠ Satalice + příloha

22.11.2016 31.12.2016

Veřejná vyhláška

Naše čj.: 842/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: OF/2656/16

22.11.2016 27.12.206

Grantový program ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2017

Naše čj.: 822/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 2020508/2016

17.11.2016 20.12.2016.

Záměr č. 12 na prodej části pozemku parc. č. 307 k.ú. Satalice o výměře 259m2

16.11.2016 2.12.2016

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP + příloha

Naše čj.: 788/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1758035/2016

14.11.2016 29.12.2016

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1902/07 ÚP SÚ HMP

Naše čj.: 801/2016 MČPSAT

Čj.odesílatele: MHMP 1995011/2016

11.11.2016 12.12.2016

Stanovisko k návrhu koncepce „Strategický plán HMP, aktualizace 2016“

Do stanoviska lze nahlédnout v informačním systému SEA na http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_kocepce, kód koncepce MZP189K

 

Naše čj.: 793/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: 74541/ENV/16

9.11.2016 25.11.2016

Záměr č.11 na prodej části pozemku parc. č. 992 k. ú. Satalice o výměře 173m 2

2.11.2016 18.11.2016

Výběrové řízení MČ Praha-Řeporyje investiční referent/referentka

2.11.2016 5.12.2016
Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konané dne 8. 11. 2016 od 19h v jídelně ZŠ + přílohy 1.11.2016 15.11.2016

Usnesení o nařízení elektronické dražby – dražební vyhláška

https://drazby.exekucebreclav.cz/

Naše čj.: 770/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: 160 EX 5318/14-79

1.11.2016 7.12.2016
Svolávám zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 8. 11. 2016 od 19h v jídelně ZŠ 27.10.2016  8.11.2016

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV ÚP SÚ HMP

Naše čj.: 746/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1860392/2016

27.10.2016  12.12.2016
Sbírka právních předpisů HMP 1, 2 24.10.2016 9.11.2016
výběrová řízení na pozice vedoucí odboru bytového hospodářství a správy budov a referent investičního oddělení pro úřad městské části Praha – Čakovice 18.10.2016 16.11.2016

Výběrového řízení na pozici referent Odboru správy majetku a investic úřadu městské části Praha–Libuš

 

18.10.2016  21.11.2016
Rozhodnutí o umístění stavby "Obytný soubor Za Školkou"
Naše čj.: 713/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 6580/2016 MČPSAT
18.10.2016  2.11.2016

Záměr č. 10/2016 na směnu pozemků parc. č. 95/2 a část pozemku parc. č. 96/1 k. ú. Satalice

12.10.2016 31.10.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Naše čj.: 702/2016 MČPSAT

11.10.2016 2.11.2016

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)

Naše čj.: 697/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: P09 058404/2016/OVÚR/Sk

11.10.2016 10.11.2016

Zápis č. 21/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 20. 9. 2016 v ZŠ Satalice + přílohy

3.10.2016 31.12.2016

Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Ruzyně

Naše čj.: 658/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-8/2012-101

27.9.2016 27.10.2016

Návrh koncepce „Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016“

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP189K.

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 3. 10. 2016.

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce.

 

Naše čj.: 623/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: 59621/ENV/16

15.9.2016 3.10.2016

Informace o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr: „Revitalizace průmyslového areálu Satalice“

Zadavatel: Xannatos, a.s.

Celé oznámení naleznete na: www.cenia.cz/eia pod kódem PHA 1022

Naše čj.: 601/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1519853/2016/EIA/1022/Lin

14.9.2016 29.9.2016
Návrhy usnesení pro 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 20. 9. 2016 + přílohy 13.9.2016 20.9.2016

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k. ú. Přední Kopanina a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Naše čj.: 612/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-2/2013-101

13.9.2016 17.10.2016

Záměr č. 9/2016 na pronájem části nebytových prostor č.p. 18 Za Kapličkou, Praha-Satalice

7.9.2016 23.9.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 22. 9. 2016

Naše čj.: 584/2016 MČPSAT

 

 6.9.2016 22.9.2016
Městská část Praha Kunratice na základě usnesení č. 1 76. zasedání ze dne 23.8.2016,
oznamuje vyhlášení konkursního řízení na ředitele:
Mateřské školy Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
31.8.2016 17.10.2016

Výběrové řízení – hlavní účetní, rozpočtář/rozpočtářka MČ Praha-Troja

31.8.2016 20.9.2016

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k. ú. Řeporyje a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Naše čj.: 559/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-6/2014-101

30.8.2016 30.9.2016

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Naše čj.: 550/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 1079293/2016

26.8.2016 30.9.2016
záměr na pronájem pozemků 24.8.2016 9.9.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 503/2016 MČPSAT
18.8.2016 5.9.2016

Oznámení o doplnění podkladů řízení

Naše čj.: 520/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 5341/2016-OV/NO

16.8.2016 1.9.2016
Svolávám zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 20. 9. 2016 od 19h v jídelně ZŠ 12.8.2016 20.9.2016

Zápis č.20/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 9. 8. 2016 v ZŠ Satalice + přílohy

12.8.2016 31.12.2016
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí na umístění stavby „Stavba č.3136 – TV Satalice, etapa 0013 – U Arborky“
Naše čj.: 505/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 4618/2016-OV/NO
10.8.2016 26.8.2016
Návrhy usnesení pro 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 9. 8. 2016 + přílohy 2.8.2016 16.8.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 484/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 929576/2016
28.7.2016 8.9.2016
Usnesení – dražební vyhláška
Naše čj.: 478/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: 054 EX 752/16-142
26.7.2016 31.8.2016
Nabídka zaměstnání - komunální práce Praha-Satalice 26.7.2016 8.8.2016
Výběrové řízení na investiční referent/referentka ÚMČ Praha-Řeporyje 26.7.2016 19.8.2016
Výběrového řízení na obsazení místa „tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Újezd“ 26.7.2016 5.9.2016
Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání úprav vlny 01 ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 471/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 1215669/2016
22.7.2016 2.9.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.:
461/2016 MČPSAT
20.7.2016 5.8.2016
Svolávám zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 9. 8. 2016 od 19h v jídelně ZŠ 19.7.2016 9.8.2016
Oznámení vyhlášení výběrového řízení, hlavní účetní – rozpočtář, MČ Dolní Chabry 19.7.2016 31.7.2016
záměr č. 7 na pronájem části pozemku parc.č. 54811 14.7.2016 29.7.2016

Rozhodnutí Veřejnou vyhláškou

A/ rozhodnutí o dělení a scelování pozemků parc.č. 290, 291/1, 292/7, 293/8, 294, 344, 347, 355, 357/1, 357/5, 357/8 v k.ú. Satalice

B/ rozhodnutí o umístění stavby „Obytný soubor Satalice – 1.etapa“

Naše čj.: 444/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: P19 3238/2016-OV/Š

1.7.2016 18.7.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 193/2/2016 MČPSAT
30.6.2016 15.7.2016
Zápis č.19/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 21. 6. 2016 v ZŠ Satalice  + přílohy 28.6.2016 31.12.2016

Nové právní předpisy HMP

24.6.2016  11.7.2016
Zápis č.18/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 14. 6. 2016 na ÚMČ Praha-Satalice 21.6.2016 31.12. 2016
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí „Stavba č. 3136 Tv Satalice, etapa 0013 U Arborky“
Naše čj.: 401/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 3901/2016-OV/NO
21.6.2016 7.7. 2016
Nabídka zaměstnání – referent úřadu MČ Praha-Satalice 21.6.2016 21.7. 2016
Návrhy usnesení pro 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 21. 6. 2016 + přílohy 14.6.2016 28.6. 2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k. ú. Ruzyně a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Naše čj.: 373/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-8/12-101
10.6.2016 11.7.2016
Svolávám mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat dne 14. 6. 2016 od 18:30h v kanceláři starostky 7.6.2016 14.6.2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2015 + přílohy  (ZIP, rozsah 100 MB) 3.6.2016 20.6.2016
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa tajemník/tajemnice ÚMČ Praha 21 30.5.2016 27.6.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa:
Referent státní správy a samosprávy
Referent pro výstavbu a životní prostředí
30.5.2016 30.6.2016
Svolávám zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 21. 6. 2016 od 19h v jídelně ZŠ 26.5.2016 21.6.2016
Zápis č.17/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 3. 5. 2016 v ZŠ Satalice
Přílohy k zápisu č. 17 (70 MB/ZIP)
23.5.2016 31.12.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemník – tajemnice ÚMČ Praha-Kolovraty 20.6.2016 15.6.2016
Výběrových řízení na pozice referenta OBHSB a účetního/rozpočtáře pro úřad městské části Praha – Čakovice 20.5.2016 27.5.2016
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac. místa úředník/úřednice investiční referent/referentka v odboru hospodářsko-správním ÚMČ Praha-Řeporyje 20.5.2016 10.6.2016
Konkursní řízení na funkci ředitele-ředitelky ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 13.5.2016 27.5.2016
Záměr na pronájem nebytového prostoru – ordinace lékaře, Pavla Beneše 750, Praha 9 – Letňany 16.5.2016 15.6.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Horní Počernice
Naše čj.: 334/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-12/2012-101
16.5.2016 17.6.2016
Usnesení - rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti výzvy k odstranění nedostatků žádosti a usnesení „Obytný soubor Za Školkou“
Čj. odesílatele: P19 2433/2016/01-OV/NO
Naše čj.: 315/2016 MČPSAT
4.5.2016 20.5.2016
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2016 3.5.2016 30.5.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, MČ Praha-Šeberov, referent/referentka 3.5.2016 13.5.2016
Zápis č.16/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 27. 4. 2016 na ÚMČ Praha-Satalice 3.5.2016 31.12.2016
Sbírka právních předpisů HMP, částka 3 a 4 je k nahlédnutí u tajemníka úřadu MČ Praha-Satalice

- OZV č. 6 hlavního města závazná část POH

- nařízení hlavního města č. 7 užití místních komunikací ve vymezených oblastech
2.5.2016 19.5.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MČ Praha-Troja, hlavní účetní, rozpočtář/rozpočtářka 2.5.2016 20.5.2016

Návrhy usnesení pro 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 3. 5. 2016 + Přílohy k návrhům usnesení

 

26.4.2016 9.5. 2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k. ú. Hloubětín
Naše čj.: 293/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-7/2014-101
26.4.2016 27.5.2016
Výzva k odstranění nedostatků žádosti „Obytný soubor Za Školkou, Praha-Satalice“
Naše čj.: 275/2016 MČPSAT
Čj.: odesílatele: P19 2433/2016-OV/NO
26.4.2016 12.5.2016
Usnesení – dražební vyhláška
Naše čj.: 287/2016, 287/1/2016 a 288/2016, 288/1/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: 054 EX 614/14-90, 054 EX 629/08-105, 054 EX 1434/12-200, 054 EX 29/10-148
25.4.2016 19.5.2016
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu zadání změny č. 5 ÚP obce Radonice
Naše čj.: 285/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: 312/2016
22.4.2016 9.5.2016
Oznámení zahájení společného územního řízení a řízení o dělení nebo scelování pozemků Obytný soubor Satalice - 1. etapa
Naše čj.: 265/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 0244/2016-OV/Š
18.4.2016 4.5.2016
Usnesení dražební vyhláška
Naše čj.: 262/2016 a 264/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: 054 EX 5388/14-250 a 054 EX 421/12-147
18.4.2016 19.5.2016
Svolávám mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat dne 27. 4. 2016 od 18:30h v kanceláři starostky + Návrh usnesení 20.4.2016 27.4.2016
Výzva k odstranění nedostatků žádosti
Naše čj.: 274/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 2222/2016/OŽPD/Mar
20.4.2016 6.5.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 217/2016 MČPSAT
15.4.2016 2.5.2016
Zápis č.15/2016 z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 5. 4. 2016 v ZŠ Satalice + příloha 14.4.2016 31.12.2016
Svolávám zasedání zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 3. 5. 2016 od 19h v jídelně ZŠ 12.4.2016 3.5.2016
Zápis č.14/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 22. 3. 2016 v ZŠ Satalice + příloha 31.3.2016 31.12.2016

Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu k.ú. Kbely

Naše čj.: 228/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: OO-1/2013-101

30.3.2016 2.5.2016
Návrhy usnesení pro mimořádné 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 5. 4. 2016 29.3.2016 5.4.2016

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z 1620/07 ÚP SÚ HMP, k.ú. Šeberov

Naše čj.: 220/2016 MČPSAT

Čj. odesílatele: MHMP 474842/2016

29.3.2016 2.5.2016
Svolávám Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice 24.3.2016 5.4.2016
Záměr č. 5 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část 14) k. ú. Satalice
Záměr č. 6 na pronájem části pozemku parc. č. 930 (část 32) k. ú. Satalice
23.3.2016 21.4.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost + odpověď
Naše čj.: 169/2016 MČPSAT
18.3.2016 4.4.2016
Návrhy usnesení pro 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 22. 3. 2016 + přílohy 15.3.2016 29.3.2016
„Svolávám zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Satalice, které se bude konat dne 22.3.2016 od 19.h v jídelně ZŠ“ 14.3.2016 23.3.2016
Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Satalice, konaného dne 25.2.2016 v ZŠ Satalice + přílohy 7.3.2016 23.3.2016
Oznámení zahájení společného územního řízení a řízení o povolení výjimky 7.3.2016 6.4.2016
Záměr č.4/2016 na pronájem nebytových prostor – objektu „C“, ul. K Rybníčku 8, Praha-Satalice 4.3. 2016 21.3.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď
Naše čj.: 125/2016 MČPSAT
29.2.2016 16.3.2016
Záměr č. 3 na pronájem nebytových prostor – suterén přístavby MŠ, U Obory 385, Praha-Satalice 26.2.2016 14.3.2016
Návrhy usnesení pro 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat . 2. 2016 + přílohy 18. 2. 2016 26. 2. 2016
Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 9. 2. 2016 v ZŠ Satalice + přílohy 16. 2. 2016  29.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 118/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 231803/2016
18.2.2016 30.3.2016
Svolávám mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 25. 2. 2016 od 18h v jídelně ZŠ Praha-Satalice, K Cihelně 137. 15.2.2016 25.2.2016
Zadávací dokumentace "Vnitřní úpravy budovy C ve statku Satalice (formát ZIP)

Obsahuje:
P1 Čestné prohlášení zákl. kval. předpoklady MČ Satalice.docx (18 kB)
P2 krycí list a rozpočet.xls (309 kB)
P3 Elektroinstalace - VV.pdf (290 kB)
P4 TZ_BudovaC_Satalice.pdf (175 kB)
P5 SeZar_BudovaC_Satalice.pdf (187 kB)
P6 Rozsah provedení prací.pdf (64 kB)
Výzva k podání nabídky MČ Satalice.pdf (145 kB)
zadávací dokumentace vnitřní rekonstrukce budova C.pdf (1 MB)

Doplněná dokumentace (dodatečné informace + dotazy)
+ příloha xls + příloha zip

15.2.2016 15.3.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď
Naše čj.: 108/2016 MČPSAT
15.2.2016 2.3.2016
Grant pro sportovní organizace na rok 2016

V letošním roce městská část podpoří organizace, které zajišťují sportovní výchovu satalických dětí a mládeže do 19 let, formou grantového programu. Program je realizován z finančních prostředků získaných z odvodů z loterií a je určen na podporu činnosti registrovaných nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha-Satalice, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu dětí a mládeže. Podrobnosti grantového řízení a formulář žádosti najdete v příloze.
V případě dotazů pište na urad@satalice.cz
.

2016-03-14: prodloužení lhůty pro podávání žádostí o grant

15.2.2016 15.4.2016
Oznámení o prodloužení lhůty pro uplatňování stanovisek a připomínek – viz. příloha nová Veřejná vyhláška
Naše čj.: 79/1/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 226846/2016
12.2.2016 29.3.2016
MČ Praha-Satalice vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Praha-Satalice, K Cihelně 137 12.2.2016 10.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 1908/07 ÚP SÚ HMP
Naše čj.: 102/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 213486/2016
11.2.2016 8.4.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: ,,Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí“ . 10. 2. 2016 4. 3. 2016
Životní podmínky 2016 – výběrové šetření v domácnostech 9.2.2016 5.6.2016
Návrhy usnesení pro 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 9. 2. 2016 + přílohy
 
2.2.2016 16.2.2016
Oznámení o konání společného jednání o návrhu celoměstsky významné změny III - Z 2748/00
Naše čj.: 79/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 122415/2016
Oznámení o prodloužení lhůty pro uplatňování stanovisek a připomínek – viz. příloha nová Veřejná vyhláška
8.2.2016 26.3.2016
Oznámení o možnosti vyžádání si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních telekomunikačních sítí“
Naše čj.: 80/2016 MČPSAT
29.1.2016 31.12.2016
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou: Václav Bajer, nar. xxxxxxx
Naše čj.: 75/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 131/2016-02-OV/NO
29.1.2016 15.2.2016
Závěr zjišťovacího řízení Záměr "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)"
Naše čj.: 72/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: MHMP 0094929/2016/EIA/990/Žá
29.1.2016 15.2.2016
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb. 18.1.2016 18.2.2016
Nabídka zaměstnání – veřejná výzva – obsazení pracovního místa: Referent úřadu městské části – stavební technik, MČ Praha-Satalice, K Radonicům 81/3, Praha 9 18.1.2016 5.2.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu k.ú. Točná
Naše čj.: 35/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: PUP-1/2015-101
18.1.2016 19.2.2016
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vylžení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Hloubětín
Naše čj.: 30/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-7/2014-101
14.1.2016 15.2.2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 12.1.2016 29.1.2016
Svolávám zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se koná 9. 2. 2016 od 19h v jídelně ZŠ 12.1.2016 10.2.2016
Oznámení o zrušení záměru 2/2016 na pronájem bytu v č.p. 78, ul. K Radonicům, Praha-Satalice 12.1.2016 28.1.2016
Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ, Kutnohorská 36, Praha 10 12.1.2016 29.2.2016
Sbírka právních předpisů HMP, částka 11, ročník 2015 8.1.2016 25.1.2016
Konkursní řízení na pozici ředitel/ka MŠ Čtyřlístek Praha-Běchovice
doc / pdf
7.1.2016 14.3.2016
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou: Václav Bajer, nar. 28.8.1957
Naše čj.: 13/2016 MČPSAT
Čj. odesílatele: P19 6/2016-OV/NO
7.1.2016 22.1.2016
Dražební vyhláška
Čj.odesílatele: 26 E 31/2013-267
Naše čj.: 191/2/2015
5.1.2016 18.2.2016
Oznámení o zrušení záměru č.42/2015 4.1.2016 20.1.2016
Oznámení o zrušení záměru č.43/2015 4.1.2016 20.1.2016
Záměr č. 1/2016 na pronájem nebytových prostor parc.č. 614/2,3,4,7 a pozemku parc.č. 614/1 4.1.2016 20.1.2016
Záměr č. 2/2016 na pronájem bytu v č.p. 78, ul. K Radonicům, Praha-Satalice 4.1.2016 20.1.2016
Záměr č. 41 na pronájem části nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. - nebztové prostorz o výměře 164,9 m2 (restaurace)

přílohy: nákres přízemí + 1. patro

29.12.2015 20.1.2016
Záměr č. 42/2015 na pronájem nebytových prostor parc.č. 614/2,3,4,7 a pozemku parc.č. 614/1 29.12.2015 20.1.2016
Záměr č. 43 na pronájem bytu v č.p. 78, ulice k Radonicům, Praha-Satalice 29.12.2015 20.1.2016
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro: Macounovou Evu, Kobrnovou Evu, Kobrnu Libora, Kobrnu Lukáše, Kobrnu Marka a Kobrnu Libora ml., Hálova 36/7
Naše čj.: 657/2015 MČPSAT
29.12.2015 13.1.2016
Městská část Praha-Satalice přijme zaměstnance na zajištění údržbových činností městské
části.
28.12.2015 20.1.2016
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy Městská část Praha 21 – obsazení pracovního místa referent občansko správního odboru – státoobčanská agenda, matrika a ověřování 28.12.2015 22.1.2016
Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, konaného dne 15. 12. 2015 v ZŠ Satalice + příloha 21,12,2015 9.2.2016
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro: Stanislavu Kosánovou, K Cihelně 59
Naše čj.: 641/2015 MČPSAT
21.12.2015 6.1.2016
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro: Michala Katrince, Drahelická 210
Naše čj.: 639/2015 MČPSAT
21.12.2015 6.1.2016
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro: Šárku Koptovou a Lucii Koptovou, Sovákova 647
Naše čj.: 635/2015 MČPSAT
21.12.2015 6.1.2016
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – žádost
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – odpověď
Naše čj.: 694/2015 MČPSAT
14.12.2015 30.12.2015
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vylžení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Kbely
Naše čj.: 698/2015 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-1/2013-101
11.12.2015 12.1.2016
Flaga s.r.o.    
Návrh aktualizace bezpečnostní zprávy společnosti Flaga s.r.o., objekt Plnírna PB – Satalice
Příloha - popis
Veřejné nahlížení do návrhu aktualizace vč. všech příloh, pořizování výpisů, opisů, popřípadě jeho kopií je možné na ÚMČ Praha-Satalice v úřední dny nebo po tel. dohodě na čísle: 286 851 326 (Vlčková).
Vyjádření veřejnosti lze podávat do 13. 8. 2015 na oddělení krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy“, nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1.
Naše čj.: 386/2015 MČPSAT
Čj. odesílatele: S-MHMP 1108391/2015 RED-KM
29.6.2015 29.7.2015
Návrh aktualizace bezpečnostní zprávy společnosti FLAGA s.r.o., Plnírna PB - Satalice
V souladu s ustanovením §22 odst.2 zákona č. 59/2006 Sb. oznamuje úřad městské části Praha-Satalice zveřejnění návrhu aktualizace bezpečnostní zprávy společnosti FLAGA s.r.o. Veřejnost má možnost do této zprávy nahlížet, pořizovat výpisy, opisy popřípadě kopie po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění informace a předávat k němu svá vyjádření v uvedené lhůtě. Vzhledem k rozsahu je celé znění k dispozici na úřadě městské části Praha-Satalice v listinné podobě.

A_F- POPIS PZH FLAGA SATALICE, 2014, část IV.pdf (944 kB)
A_F_BEZPECNOSTNI_ZPRAVA_FLAGA, SATALICE casti I_II_III_V_VI.pdf (3 MB)
T.P. staceni LPG do AC-Satalice2011.pdf (154 kB)
T.P. staceni LPG z ZC-Satalice2011.pdf (159 kB)
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PLNĚNÍ LAHVÍ LA10,11 KG, SATALICE září 2013.pdf (437 kB)
2014 v 3 - Organigram CZ+SK from 31 3 2014.xlsx (117 kB)
EVAKUAČNÍ PLÁN satalice.pdf (89 kB)
PNN_Flaga Satalice_2010_.pdf (1 MB)

POSOUZENI BEZPECNOSTNI ZPRAVY, SATALICE 2013.pdf (295 kB)
A_PRILOHA_1_SEL_2013.doc.doc (106 kB)
A_PRILOHA_3_SEL_2013 (2).doc (211 kB)
A_PRILOHA_3_SEL_2013.doc (211 kB)
A_PRILOHA_2_SEL_2103.doc-Flaga.doc (316 kB)
A_F_HODNOCENI_ EAI_FLAGA_SATALICE_2013.doc (427 kB)
A_F_DOMINO_FLAGA_SATALICE.doc (958 kB)

BLE_MAP_Z100_SAT_300m_R_BLE_R_100_R_10_R_1%.jpg (138 kB)
A_F_SELEKCE_ZRZH_FLAGA_SATALICE_2013.doc (614 kB)
F_T_HAZOP_FLAGA_SAT_KUL_ZAS_2013.doc (322 kB)
MPR c. 13 Cerpaci stanice vody.rev.2011.doc (53 kB)
MPR c. 14a Kotelna soc. bud.rev.2011.doc (61 kB)
MPR c. 14b Kotelna plnirny.rev.2011.doc (52 kB)
MPR c. 15 Cerpaci stanice PHM.rev.2011.doc (50 kB)
MPR c. 17 Lezate zasobniky LPG.rev.2011.doc (59 kB)
MPR c. 19 Vydejni stojan LPG.rev.2011.doc (52 kB)
MPŘ č. 01 Plnírna Satalice, velín 2014.doc (165 kB)

1Vykres-návrh provoz_predpisu.jpg (95 kB)
ATEX SATALICE 2013 září.docx (2 MB)
MPR c. 02 Cerpaci stanice LPG.rev.2011.docx (75 kB)
MPR c. 03 Kulove zasobniky LPG.rev.2011.docx (70 kB)
MPR c. 04 Staceni AC-ZC.rev.2011.docx (56 kB)
MPR c. 06 Potrubni mosty.rev.2011.docx (54 kB)
MPR c. 10 Regulacni stanice ZP.rev.2011.docx (55 kB)
MPR c. 11 Plnirna lahvi.rev.2011.docx (149 kB)
A_F_HODNOCENI_LC_FLAGA_SATALICE_2013.pdf (1 MB)
A_F_HODNOCENI_RIZIKA_SATALICE.pdf (2 MB)
F_S_HAZOP_FLAGA_SAT_KUL_ZASOBNIK_2013.pdf (2 MB)
N_F_HODNOCENI_RIZIKA_SATALICE, 2013.pdf (2 MB)

PŘÍLOHY 7, SMĚRNICE PZH:
Politika PZH 1 2009.jpg
Politika PZH 2 2.jpg
Pracovni rad_Flaga 2012.doc
Skolici rad 2013.doc
SMERNICE DOPRAVNI RAD 2013.doc
Smernice plneni planu udrzby 2012.doc
Smernice pro HSSE komise 2013.doc
SMERNICE PRO NAKLADANI S PISEMNOSTMI 2010.pdf
CILE SPOLECNOSTI SATALICE 2013.doc
DOMOVNI RAD SATALICE.doc
NAVSTEVNI RAD 2013.doc
NORMATIV OOPP 2013.doc
ORGANIZACNI RAD 2013.doc
Personalni rad 2012.doc
PISEMNY PLAN KONTROL PLNIRNY 2010.pdf
12.6.2014 14.7.2014

Posouzení bezpečnostní zprávy provozovatele Flaga s.r.o.

Nahlížet do zprávy, činit si výpisy, opisy příp. kopie lze v podatelně MČ Praha-Satalice v návštěvních dnech. Vyjádření občanů lze podávat do 21. 11. 2013 – následně budou odeslány na MHMP odbor bezpečnosti a krizového řízení

Naše čj.: 565/2013 MČPSAT

Čj. odesílatele: S-MHMP 1198006/2013

21.10.2013 22.11.2013

archív úřední desky je k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadě MČ Praha-Satalice

 

 

Městská část Praha-Satalice 2015