Důležitá telefonní čísla

 
  
 

  Policie 

Policie ČR - správa hl. m. Prahy  974 821 111
Dopravní nehody   261 214 141
Dopravní inspektorát   224 482 800
Oddělení METRO   224 911 106
Poříční oddělení policie 244 402 185
   
Obvodní  ředitelství policie Praha 1  974 821 111
Dopravní inspektorát   974 851 300
Policie Masarykovo nádraží    974 851 500
   
Praha 2   974 852 111
Dopravní inspektorát   974 852 355
Oddělení železniční policie
Hlavní nádraží  
224 221 870
   
Praha 3   974 853 111
Dopravní inspektorát  974 853 245
   
Praha 4    974 854 111
Dopravní inspektorát   267 912 631
   
Praha 5   974 855 111
Dopravní inspektorát   974 855 245
Oddělení železniční policie
nádraží Smíchov  
257 323 942
   
Praha 6   974 856 111
Dopravní inspektorát   224 320 660
   
Praha 7   974 857 111
Dopravní inspektorát   233 375 635
Oddělení železniční policie
nádraží Praha-Holešovice  
220 806 867
   
Praha 8   974 858 111
Dopravní inspektorát   284 828 638
   
Praha 9   974 859 111
Dopravní inspektorát   286 580 036
   
Praha 10   974 860 111
Dopravní inspektorát   274 867  078
   
Oddělení železniční policie
nádraží Praha-Vršovice 
284 829 109
  Obvodní velitelství Městské policie 
Městská policie  267 002 111 http://www.mppraha.cz/
Praha 1 224 212 097

Praha 2 224 256 279
Praha 3 222 782 508
Praha 4 261 192 610
Praha 5 257 000 877
Praha 6 224 312 359
Praha 7 283 871 592
Praha 8 284 686 680
Praha 9 286 886 841  
Praha 10 271 737 381  
Praha 11 267 912 348  
Praha 12 241 773 302  
Praha 13 251 625 175  
Praha 14 281 918 886  
Praha 15 272 655 636  
     
útvar METRO 222 673 405  
Odkaz: Praha-Satalice
 

  Zdravotnictví 

Soukromá ordinace praktického lékaře
MUDr.Věra Bačkovská
Trabantská  268
190 15 Praha-Satalice

tel.: 286 852 156

Praktický zubní lékař
MUDr. Zdražilová Jaroslava
Trabantská  268
190 15 Praha-Satalice

tel.: 286 581 286
 
  Kontakty a ordinační hodiny 
  zdravotnických zařízení ve Vinoři
 
   
  Nemocnice   
Brandýs nad L. 326 904 581, polik. 326 902 614
Bulovka 266 081 111
Interní nemocnice Oblouková 271 724 055
Královské Vinohrady 267 161 111
Měšice u Prahy 283 981 049
Milosrd.sester sv.Karla Boromejského 257 197 111
Motol 224 431 111
Na Františku 224 810 502
Na Homolce 257 271 111
Na Žižkově 222 724 630
Podolí 296 511 111
Roztoky 220 910 042
Říčany 323 632 521, polik. 323 602 611
Svaté Alžběty 221 969 311
Thomayerova 261 081 111
Třebotov 257 930 020
Vojenská nemocnice 220 201 111
Všeobecná FN 224 961 111
Vysočany 266 006 111
Železniční 221 087 111
   
Ambulance Meditrans 220 113 301-2
Zdravotní ústav Policie ČR 261 226 707
Lékařská pohotovost Armády ČR 222 323 232
Zubní pohotovost 14122, 224 946 981
   
  Ostatní   
Domácí zdravotní péče 257 324 010
Lékařské informační centrum 296 182 626
Linka proti bolesti 266 199 571
Linka zdraví 224 215 261
Nádorová telefonní linka 224 920 935
   
  Krizová centra   
Anonymní alkoholici 224 818 247
Akord (pomoc rodinám
          s postiženými dětmi)
222 519
Armáda spásy 251 611 229
Bílý kruh bezpečí 257 317 100
Centrum krizové intervence
Psychiatrická léčebna Bohnice)
284 016 666
Centrum pomoci závislým 261 260 476
Centrum prevence drogových závislostí 233 355 459
D-centrum (psychoterapeutická pomoc
 pro děti a rodiče)
257 320 456
Dětské krizové centrum 241 484 149
Drogové informační centrum Sananim 284 822 872
Drogová poradenská linka 283 872 186
Drop in 222 221 431
Gay linka pomoci 222 514 040
Help Line AIDS 224 915 564
Informační centrum sociální pomoci 224 920 514
Kontaktní centrum Sananim
(pomoc ohroženým drogou)
283 872 186
Linka bezpečí 233 544 117, 800 155 555
Linka důvěry 224 923 255
Linka důvěry Diakonie 222 514 040
Linka důvěry Riaps 222 580 697
Linka důvěry La Strada 222 717 171
Linka pomoci Alternativa - dívky 241 727 763
Linka pomoci - Dům světla 224 810 702
Národní linka prevence AIDS 800 144 444
Oddělení pro léčbu závislostí 224 968 204
Poradna AIDS 224 915 564, 224 961 111
Poradna pro odvykání kouření 224 919 322
Poradna pro ženy a dívky 224 930 661
Protialkoholní záchytná stanice 267 161 111
Psychiatrické centrum 266 003 111
Růžová linka pro děti 272 736 263
Senior linka 222 221 771
SOS - centrum Diakonie
(krizové poradenské pracoviště)
222 521 912
Středisko pro mládež a rodinnou terapii 224 911 364
Toxikologické informační středisko 224 919 293
Toxikologická laboratoř 224 961 111
  Tísňová volání 
 • 155 - Záchranná služba
 • 14123 - Lékařská služba první pomoci (pohotovost)
 • 267 313 333 - Záchranná služba hl. m. Prahy
 • 323 602 611 - Záchranná služba Praha-Východ
 • 257 710 489 - Záchranná služba Praha-Západ
 • 296 336 711 - Hygienická stanice hl. m. Prahy
 • 222 522 126 - Městská veterinární správa
 • 251 104 111 - Úřad Českého červeného kříže
 • 284 016 111 - Psychiatrická léčebna Bohnice
  Lékařská pohotovost 
Praha 1 děti 224 947 717 dospělí 224 949 181
Praha 3 děti 284 861 979 dospělí 284 862 149
Praha 4 děti 241 733 916 dospělí 241 733 917
Praha 5 děti 224 433 654, 224 438 592 dospělí 224 438 590 (1)
Praha 6 děti 233 358 944 dospělí 233 340 912
Praha 7  dospělí a děti 233 370 391  
Praha 8 děti 283 842 224, 266 082 673  
  dospělí 283 842 222, 266 083 301 náv. služba 603 280 661
Praha 9 děti 286 881 517 dospělí 286 881 518
Praha 10 děti 281 019 213 (44) dospělí 274 810 990
Praha 12 děti 241 764 123 dospělí 241 765 159
     
  Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou 
Praha 1, Palackého 5 224 946 982
Praha 2, Belgická 327 222 519 731, 222 513 396
Praha 4, Vídeňská 800
(Thomayerova nemocnice)
261 084 019, 261 084 011
Praha 5, Štefánikova 6 257 320 918
Praha 5, V Úvalu 84 (FN Motol) 224 435 736
Praha 6, Vítězné náměstí 13 224 325 520
Praha 7, Františka Křížka 22 233 375 599, 23337573
Praha 8, Bulovka 282 (FN Na Bulovce) 283 840 501
Praha 10, Plaňanská 1/753
(Lékárna v Malešicích)
281 019 258
Centrum Černý Most
Každý den v době 9 - 24hod
tel.:281 918 105
   
  Lékárny s rozšířenou službou 
Praha 2 24 919 574
Praha 4 261 006 336
Praha 6 224 321 530
Praha 8 284 826 006
Praha 10 267 162 823, 274 811 068
Praha 11 272 912 743
 

  Důležité informace 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 222 199 111
Poruchové služby 222 022 200
   
Doprava  
ABA havarijní služba 1240
Autobusová a železniční doprava informace 900 119 041, 900 149 044
Česká správa letišť 220 111 111
- informační služba 220 113 321
České dráhy  
- info o cenách mezinárod. jízdenek a rezervací 224 217 040
- prodej mezinárodních lůžek, lehátek a místenek 224 615 298
- skupinová přeprava 224 217 091
Dopravní podnik hl. m. Prahy 296 191 111
Informace o provozu MHD 222 646 350, 222 623 777
Informace o dopravním spojení 12999
Jízdní řády ČD 221 111 122
Jízdní řády ČSAD 900 144 444
Stav silnic 14126
Zelená vlna ČRo 224 242 004
   
Vodovody a kanalizace 224 220 322
   
Informační služby  
Informace o telefonních číslech     1180
Informace o tel. číslech účastníků v cizině a o telefonních službách a sazbách v mezinárodním provozu 1181
Informace o telefonních číslech pro volání z ČR- asistenční služby pro mobilní síť, vyhledávání tel. čísel 1188
vyhledávání tel. čísel    +420 606 00 1188     
Přesný čas    14112
   
Knihovny  
Městská knihovna 222 113 111
Národní knihovna 221 663 111
   
O2  
Centrum péče o zákazníka 800 02 02 02
Technická podpora pro služby pevné linky, ADSL a O2 TV (Ohlašovna poruch)     800 184 084
Hlavní telefonní kontakt společnosti Telefónica         840 114 114
   
Vodafone  
Stávající zákazníci   800 77 00 77
Noví zákazníci    800 77 77 77
   
T-Mobil  
Zákaznické centrum ze sítě T-Mobile     4603
Zákaznické centrum z ostatních sítí     603 603 603
Recepce pražského sídla společnosti   603 601 111 
Zákazníci využívající převzaté služby Českých Radiokomunikací (informace, reklamace, hlášení poruch i podpora) 800 77 88 88
   
UPC  
Kontaktní linka (vč. hlášení poruch)  241 005 100
  Tísňová volání 
 • 156 - Městská policie hl. m. Prahy
 • 158 - Policie České republiky
 • 155 - Záchranná služba
 • 150 - Hasiči
 • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

  Lékařská pohotovost 

  Hlášení poruch 

 • 224 915 151 - Dodávka elektřiny

 • 1239 - Dodávka plynu

 • 267 310 543 - Dodávka vody

 • 284 013 221, 482 751 513 - Kanalizace

 • 13129 - Telekomunikace

 • 244 470 800, 606 733 454 - Veřejné osvětlení
                                                    a dopravní signalizace

 • 224 231 856 - Technická správa  komunikací

  Ztráty a nálezy 

 • Adresa: Karolíny Světlé 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00

 • Telefon: 224 235 085

 • E-mail: ztraty@cityofprague.cz

  Úřady 

  Úřady městských částí   
Magistrát hlavního města Prahy  
- informační středisko 12 444
Praha 1 221 097 111, 222 233 168
Praha 2 224 257 035
Praha 3 222 116 111
Praha 4 261 192 111
Praha 5 257 000 111
Praha 6 220 189 111
Praha 7 220 141 111
Praha 8 222 805 111
Praha 9 283 891 201
Praha 10 267 093 111
Praha 11 267 902 111
Praha 12 244 028 111
Praha 13 235 011 111
Praha 14 225 295 111
Praha 15 281 003 111
Praha 16 257 911 687
Praha 17 235 300 005
Praha 18 284 028 111
Praha 19 286 852 480
Praha 20 271 071 611
Praha 21 281 971 685
Praha 22 267 710 693
   
  Krajské  a okresní úřady 
Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111
   
Okresní úřad Praha-východ 221 621 111
Okresní úřad Praha-západ 221 982 111
   
  Sociální úřady 
Pražská správa sociálního zabezpečení 221 921 111
   
Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení
Praha 1 221 489 111
Praha 2 221 995 111
Praha 3 283 103 111
Praha 4 244 012 111
Praha 5 257 061 111
Praha 6 221 433 111
Praha 7 222 541 284
Praha 8 266 310 910
Praha 9 286 002 311
Praha 10 271 026 111
Jihozápadní město 251 113 111
Jižní město 271 076 111
   
  Úřady práce   
Úřad práce hl. města Prahy 950 178 111, 221 921 111
   
Úřady  
Česká inspekce životního prostředí 222 860 111
Český telekomunikační úřad 224 004 111
Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu 224 041 111
Katastrální úřad Praha-město 284 041 111
Krizový štáb 222 022 200
Městský soud 221 931 111
Obchodní inspekce 296 366 219
Pražská energetika 267 051 111
Pražská plynárenská 267 171 111
Pražská teplárenská 266 751 111
Pražské služby 284 091 111
Skládka odpadu 728 168 421
   
  Katastrální úřady   
Katastrální úřad Praha-město 284 041 111
Zeměměřický a katastrální inspektorát 284 041 111
   
  Obchodní inspekce   
Česká obchodní inspekce Inspektorát pro hl. m. Prahu 296 366 207
Informační a poradenská činnost 296 366 219
   
  Veterinární správa   
Městská veterinární správa 222 522 126
Okresní veterin. správa Praha-východ 222 517 520, 224 256 703
Okresní veterinární správa Praha-západ 241 910 330
   
  Školní inspekce   
Česká školní inspekce 266 106 572
   
  Soudy   
Městský soud v Praze 221 931 111
Obvodní soud pro Prahu 1 221 093 111
Obvodní soud pro Prahu 2 224 262 375
Obvodní soud pro Prahu 3 222 725 243
Obvodní soud pro Prahu 4 221 931 111
Obvodní soud pro Prahu 5  257 005 111
Obvodní soud pro Prahu 6 224 321 272
Obvodní soud pro Prahu 7 221 093 111
Obvodní soud pro Prahu 8 221 431 111
Obvodní soud pro Prahu 9 251 441 111
Obvodní soud pro Prahu 10 221 510 111
   
  Státní zastupitelství   

Městské státní zastupitelství

224 261 188
 

 
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015