Budoucí rozvoj městské části Praha-Satalice
 
Ideová studie
Statek - Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A a komplexní řešení zeleně na parc. č. 115/2 a částečně 115/3 v Praze - Satalice
Mezioborová studie revitalizace území - přírodní park k Radonicům

Architektonická studie 10/2016 Objekt F – statek

NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY aneb JAK SE NYNÍ BUDE V PRAZE STAVĚT?
Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové a dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Co přinášejí? Výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic.
Doufejme...

Architektonická studie - Komunitní centrum Satalice

Aktualizace 2017 - Projekt změny areálu bývalého statku Satalice, ulice K Rybníčku 8 na Komunitní centrum Satalice

Fotogalerie

Ověřovací studie Hasičská zbrojnice Praha-Satalice

Městská část Praha-Satalice
Demografická prognóza obyvatel
Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 zpracovaná Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
   
 

 

Městská část Praha-Satalice 2015