DEN ZEMĚ 2019 - úterý 23. 4. od 8.30 do 15 v lokalitě EKOCENTRA PRALES, Mladoboleslavská 953 

Pro děti budou připravena různá stanoviště ekologicky zaměřená dle oboru pozvaných spolků. Lesy HMP mají připravené interaktivní hry na téma LES, VODA, STROM, ČLOVĚK, v podobném duchu bude prezentovat své eko služby i Lesní klub Cestička, Skaut S.S.V.Kbely. Svozové služby AVE a.s. budou mít ukázky nakládání s odpadem, akce se zúčastní Ekokom a.s., osvětově - vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí s prezentací informačních materiálů k danému tématu a drobné aktivity pro dětské účastníky (hry, soutěže), dále společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. se svými aktivitami. 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.5607497&y=50.1333155&z=17&source=addr&id=9335272&q=Mladoboleslavsk%C3%A1%20953

UPOZORNĚNÍ  -  KBELSKÁ DESÍTKA 2019

Dne 2. 3. 2019 v době mezi 12:15 a 14:00 hodinou proběhne ulicemi Trabantská, K Cihelně, Pod garážemi, Filipovského, K Radonicům, Vinořská a U Čističky na území MČ Praha Satalice běžecký závod „Kbelská desítka 2019“. V době závodu budou výše uvedené komunikace a všechny příjezdy k nim uzavřeny. Z důvodu zajištění bezpečnosti běžců je nezbytné respektovat dopravní značení, pokyny pořadatelů z VŠ tělesné výchovy a sportu PALESTRA a přítomných policistů a strážníků.  Jednotlivé úseky trati budou postupně uvolňovány po proběhnutí všech závodníků. Děkujeme všem za spolupráci a za trpělivost.

Městská policie hl. m. Prahy

Obvodní ředitelsví Praha 9 – okrsková služebna Kbely

Nové soupravy Klárka a Kristýnka na lince S34.

 

Na městské železniční lince S34 mezi Masarykovým nádražím a Čakovicemi začaly tento týden pendlovat dvě nové motorové soupravy rady 813.2 společnosti KŽC Doprava. V tomto období zatím probíhá jejich provoz ve zkušebním režimu, nicméně zhruba do dvou týdnů by měly být nasazeny do pravidelného provozu každý pracovní den. Pro provoz této linky to bude znamenat výrazné navýšení kvality komfortu cestování.

 

Modernizované jednotky 813.2, které vznikly komplexní přestavbou z původní řady 810, mají zcela nový interiér, klimatizaci, bezbariérový nástupní prostor i WC, informační systém pro cestující, kamerový systém pro bezpečnostní dohled vně i uvnitř vlaku, nový motor, dálkovou diagnostiku pohonu i přenos údajů například o spotřebě, wi-fi připojení, upravené čelo a nové dveře. Soupravy jsou opatřeny jednotným vnějším nátěrem Pražské integrované dopravy. Dostaly obecné slangové pojmenování Mravenec, přičemž souprava 813.201 obdržela ještě jméno Klárka a souprava 813.202 jméno Kristýnka.

Informační zpravodaj PID č. 4/2019, kde se dočtete následující novinky:

 

 

 • Rozšíření autobusových linek PID v Mělníku od 3. 3. 2019
 • Další trvalé změny PID od 3. 3. 2019
 • Integrace dalších oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku od 10. března 2019
 • Počet cestujících ve vlacích Pražské integrované dopravy loni opět rostl, na území Prahy je denně využije skoro 160 tisíc lidí
 • Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes 70 % jich je nízkopodlažních

PALESTRA – KBELSKÁ 10, sobota 2. 3. 2019

Jeden z tradičně prvních velkých silničních závodů na 10km sezony + závod na 5km pro ženy + doprovodné závody pro děti.

Dne 28. února 2019 bude ukončeno poskytování Lékařské pohotovostní služby pro dospělé v budově Polikliniky Prosek. Aktuální seznam pohotovostních služeb na území hlavního města Prahy je uveden na https://lekari.poliklinikaprosek.cz/_Soubo…/Poskytovatel.pdf 
  7.2.2019
PORUCHOVOST VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PRAZE JE NIŽŠÍ 

SPOLEČNOST STEM/MARK PROVEDLA NA KONCI MINULÉHO ROKU MEZI PRAŽANY PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, KTERÝ BYL ZAMĚŘEN NA VNÍMÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU A KVALITY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PRAZE. 
DOTAZOVÁNO BYLO TŘINÁCT SET OBYVATEL PRAHY VE VĚKU 18-65 LET. 
PRŮZKUM SI ZADAL NOVÝ SPRÁVCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SPOLEČNOST TECHNOLOGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, A.S. 

Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP). Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná) nebo využijte 
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení (http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo
Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy (http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit 
  4.2.2019
Svoz odpadu Vzhledem k nedělní „sněhové kalamitě" a nesjízdným komunikacím se nepodařil dokončit a někde ani realizovat svoz odpadu, jak tříděného, tak komunálního. Náhradní svoz bude proveden, jakmile to stav komunikací umožní. Děkujeme za pochopení, AVE Pražské komunální služby a.s.
  4.2.2019
Informace starostky leden 2019
  4.2.2019
Informační zpravodaj PID č. 3/2019, kde se dočtete následující novinky:
 • Integrace dalších oblastí na Poděbradsku, Kolínsku a Nymbursku od 10. března 2019
 • Anketa mezi dopravci: Lidé si na platby kartou v autobusech už začínají zvykat
 • Změna jízdního řádu vlaků na Pražském semmeringu od 2. 2. 2019
  3.2.2019
  3.2.2019
Záměr č. 1/2019 na prodej komunálního vozidla Multicar M 2501
  21.1.2019
Realizace výzkumu
Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN v současnosti provádí prestižní mezinárodní šetření Politické postoje. Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě. Některé domy/byty byly náhodně vybrány, aby se někteří členové domácností v nich zúčastnili tohoto výzkumného šetření. Dotazování ve většině případů trvá 25 minut. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období od 14. ledna až do konce února roku 2019. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují. Agentura MEDIAN, která realizuje sběr dat, je členem sdružení českých výzkumných agentur SIMAR (www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.
  3.1.2019
PŘÍPRAVA K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA UMĚLECKÉ ŠKOLE
- KRESBA A MALBA PRO DOSPĚLÉ
  21.12.2018

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2019

 

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

V letech 2019-2021 by měla službu zajišťovat spol. AQUATEST a.s., IČO: 44794843, která byla vybrána Radou HMP jako vítězný účastník otevřeného výběrového řízení. Z toho důvodu se mění i kontaktní telefony na obsluhu svozových aut, nové kontaktní telefony jsou: 601 389 243, 731 451 582.

Praha-Satalice

 

čtvrtek 28. 3. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 17.00 - 17.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 17.30 - 17.50 h

 

sobota 15. 6. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 10.00 - 10.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 10.30 - 10.50 h

 

středa 25. 9. 2019

zastávka - křižovatka ul. Trabantská - Za Školkou, v čase 17.00 - 17.20 h
zastávka - křižovatka ul. K Radonicům – K Rybníčku, v čase 17.30 - 17.50 h

 

Harmonogram pro celou Prahu naleznete v příloze.

  10.12.2018
Satalický zpravodaj č. 17/2018
  4.12.2018
POŠTA V SATALICÍCH POTŘEBUJE POSILY! 
Pobočka České pošty v Praze-Satalicích hledá pracovní síly na plný úvazek, případně i na brigádní výpomoc. Podrobné informace najdete na plakátku, případně u paní vedoucí Darji Sarnavské na tel.: 954 219 015. 
  23.11.2018
Poruchy veřejného osvětlení

Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP)Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná) nebo využijte
Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení  (http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo)
Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy (http://www.thmp.cz/index.php/jak-si-zaridit

  23.11.2018
Špatný stav mostů v Horních Počernicích
Všechny mosty v majetku TSK (Bystrá přes D10 na Satalice), Ve Žlíbku (přes D10 na Radonice) a Božanovská (přes D11) jsou ve špatném stavu. Podle předběžných informací ze schůzky se zástupci OŽPD MČ Praha 20, TSK, Policie ČR, ROPID, MČ Praha 19 a P3 Logistick Parks, by měl být omezen provoz na mostu Bystrá pro vozidla nad 16 tun s podmínkou semaforem řízeného kyvadlového provozu prostředkem mostu. Mosty Žlíbek a Božanovská jsou v omezení na 12, resp. 14 tun. Na jaře roku 2019 se tedy očekává demolice mostu Bystrá a výstavba nových mostních konstrukcí. Demolice mostu Božanovská bude, podle všeho, následovat. Most Ve Žlíbku by se měl opravit. O postupu prací Vás budeme informovat.

Objízdné trasy autobusů řeší společnost ROPID ve spolupráci s TSK.
  21.11.2018
DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY provedl vyhodnocení provozu linky 286 v souvislosti s uzavírkou ulice K Radonicům

Na lince byly provedeny 2 přepravní průzkumy. Zejména v odpoledních hodinách je vytížení linky v zásadě nulové, v příloze jsou výsledky provedených měření. Za situace aktuálně velmi omezeného počtu řidičů je značně obtížné zajistit provoz této linky, která je viditelně téměř nevyužita.
I přes zmiňované okolnosti bude zachován provoz alespoň v ranním období. Od pondělí 26. listopadu dojde ke zkrácení intervalu, v ranní špičce bude tedy souhrnný interval 10 min (dnes 15 min) ze zastávky Sovákova při započtení spojů linky 209, souhrnný jízdní řád - viz. příloha. Tento upravený stav následně znovu Dopravní podnik vyhodnotí, a o případných změnách Vás budeme informovat.
  14.11.2018
V souvislosti s podporou třídění odpadu v domácnostech, která je zajišťována ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, máme pro satalické občany k dispozici sadu tašek na třídění využitelných složek odpadů za účelem zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze. Sada čítá 4 tašky: plast, nápojové kartóny, papír a sklo. Pro případné zájemce jsou tašky na separovaný odpad k dispozici na Úřadě městské části Praha-Satalice v úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 – 18:00 hod., středa 8:00 - 18:00 hod. Tašky jsou k dispozici zdarma, vždy jedna sada na domácnost. Upozorňujeme, že disponujeme omezeným množstvím sad (300 ks).
  10.10.2018
V těchto dnech budou zahájeny stavební práce v nově připravovaném Lesoparku Arborka. Začne se přípravou mlatových cest.
Druhá etapa cest bude pokračovat v první polovině roku 2019 stejně jako výsadby a louky, které budou s ohledem na letošní přetrvávající sucho posunuty až na jarní měsíce. Investorem akce je hl. m. Praha.
  10.10.2018
ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE UL. K RADONICŮM 22. 10. 2018

V pondělí 22. 10. bude zahájena rekonstrukce ul. K Radonicům. Komunikace bude pro průjezd uzavřena, rezidenti budou mít ke svým domům zajištěn přístup a budou průběžně informováni o postupu prací.
Změny ve vedení linek autobusové dopravy budou zveřejněny v příštím týdnu. Největší změnou bude vedení linky č. 201, která NEBUDE zajíždět do zastávky Satalická obora. Dopravu do východní části Satalic ve špičkách zajistí vložené náhradní spoje do zastávky Sovákova v intervalu
15 min. Sledujte prosím naše webové a facebookové stránky.

Za dopravní komplikace vyvolané touto rekonstrukcí se předem omlouváme a Vaše případné dotazy a připomínky budeme řešit s investorem i zhotovitelem stavby.
  16.8. 2018
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2019
Veškeré informace pro podání žádosti o grant včetně formulářů naleznete na www.praha.eu/granty  (sekce volný čas dětí a mládeže)
Usnesení č. 1751, které dne 17. 7. 2018 vyhlásila Rada hl. m. Prahy
  2.8. 2018
Cestování Prahou na kole - 4 tipy, jak si usnadnit či zpříjemnit cestu

Na kole za přáteli i do práce? Díky rozrůstající se síti pražských cyklostezek a počtu cyklo pruhů je to stále snazší. Rychlé přesuny s koly pak můžete podniknout také díky pražské hromadné dopravě. A pokud se nechcete o kolo starat či jej chcete použít operativně, můžete si jej snadno a za pár korun zapůjčit díky bikesharingu. To se může hodit v aktuální situaci nezbytných letních oprav pražských komunikací. Přinášíme 4 tipy, které cestu po Praze usnadní i zpříjemní.

Na kole Prahou
Aplikace vznikla v rámci kampaně Čistou stopou Prahou a nabízí moderní navigaci pro cyklisty. Pomůže najít nejvhodnější trasu po městě dle detailního zadání a zjednoduší tak cestování po Praze na kole. Mobilní aplikace funguje jako klasická navigace, ale využívá mapy cyklistických tras. Umožňuje také volbu vybrané trasy podle náročnosti. Současně umožňuje varovat ostatní cyklisty na nebezpečná místa během cesty. Pro soutěživé jezdce nabízí i porovnávání, kdo je při jízdě na kole Prahou lepší. Více na nakoleprahou.cz.

S kolem MHD
Přeprava jízdního kola v rámci pražské hromadné dopravy není ničím komplikovaným, naopak se v posledních letech výrazně zjednodušila. S kolem je tak možné cestovat metrem, tramvajemi, vlaky či využít přívozů. Přeprava kol je v rámci Prahy navíc zdarma. Můžete si tak udělat hezký letní výlet či využít kombinaci kola a hromadné dopravy pro nejefektivnější cestu do práce či za dalšími povinnostmi. Více na dpp.cz/skolem.

Provoz na cyklostezkách
Webová stránka tsk-praha.cz nabízí přehled pražských cyklostezek včetně nově otevřených začátkem letošního léta. Najdete zde i mnoho dalších informací, například také odkaz na tzv. BikeCounter -sčítač cyklistů, kde se snadno podíváte na denní provoz konkrétní cyklostezky. „Vyhledávat můžete podle abecedy nebo přímo v mapě. Vybrané cyklostezky pak nabízejí i aktuální pohled na trasu skrze webovou kameru,“ prozrazuje Barbora Lišková z TSK Praha a.s.

Bikesharing
Sdílená kola pro rychlé přesuny umožňuje v Praze již řada firem. Mezi nejznámější patří růžová Rekola, která nabízejí prvních 15 minut jízdy zdarma, dále například Velonet nebo ofo. Výhodou bikesharingu je, že můžete využít kola pro rychlý pohyb po Praze a o kolo se následně nemusíte starat. Většinou stačí pouze stáhnout aplikaci, zaregistrovat bankovní kartu, najít nejbližší kolo a jedete. V cíli kolo jednoduše zaparkujete, kde je následně k dispozici dalšímu uživateli. Snadné. Více na rekola.cz, velonet.cz nebo ofo.com/cz

  1.7. 2018
Upozornění:

Od 1. července 2018 se z důvodů GDPR mění elektronická úřední deska MČ Praha-Satalice (http://satalice.imunis.cz/edeska/), starší příspěvky (archiv úřední desky) je na adrese (http://satalice.cz/uredni_deska.htm).

  28.6. 2018
JAK PŘIPOMÍNKOVAT NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU?
Každý občan může dát připomínku k projednávanému návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu. Pokud nevíte, jakou formu zvolit, najděte si na webu IPR stránku https://plan.app.iprpraha.cz, klikněte na piktogram s mapkou a názvem PROHLÍŽENÍ VÝKRESŮ. Vpravo nahoře najdete šipku s obálkou, která vám po rozkliknutí nabídne možnost registrace a poté budete moci napsat připomínku ve správném formátu.

Důležité! V současné době systém neslouží pro samotné podání.
Vygenerovaný formulář je nutné následně podepsat a doručit pořizovateli (tzn. odboru územního rozvoje hl. m. Prahy) jedním ze způsobů uvedených ve vystavené veřejné vyhlášce o společném jednání (emailem, datovou schránkou, poštou či na podatelnu).
  14.6. 2018
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018
  9.5. 2018
HLEDÁTE PRONÁJEM BYTU NEBO GARÁŽE V HLAVNÍM MĚSTĚ? 
Nemovitosti hl. m. Prahy jsou aktuálně nabízeny na novém magistrátním webu: 
https://www.realitniportalpraha.cz/cs/ 
Byty, nebyty, domy, pozemky, projekty. Není jich zatím mnoho, budou postupně přibývat, jak je zastupitelstvo bude schvalovat. 
  24.4. 2018
Podpora sociálního bydlení

Na adrese http://socialnibydleni.mpsv.cz byl zveřejněn web k sociálnímu bydlení, který vznikl v rámci projektu Podpora sociálního bydlení.

  13.4. 2018
Pro vyřízení osobních a cestovních dokladů ve Kbelích je lepší objednat se po internetu
Pokud si chcete občanský průkaz nebo cestovní pas zařídit na kbelském úřadě, neváhejte využít internetového rezervačního systému. Na webové stránce na adrese www.praha19.cz/ otevřete oranžový baner se symbolem hodin a kalendáře a nápisem rezervační systém. Zvolíte vámi požadované údaje, tedy jaký typ dokladu potřebujete a den a hodinu, kdy si přijdete svoji záležitost vyřídit. Bez fronty a zbytečných nervů, kdy budete na řadě. Objednaného klienta totiž vyvolávací systém upřednostní před neobjednanými klienty a tak stačí po příchodu k přepážkám vyzvednout z dotykové tiskárny lístek s číslem a jste první v pořadí. A nemusíte se také bát, že když se o pět minut opozdíte, výhodu ztratíte. Systém vám „drží místo“ patnáct minut před a po zvoleném čase. Objednání po internetu můžete stejným způsobem využít i pro vyzvednutí hotového dokladu.
  3.4. 2018
Praha metropole všech
Webový portál http://www.metropolevsech.eu Hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců nabízí praktické informace k různým oblastem:
 • Pobytové záležitosti a bydlení
 • Vzdělávání a zdravotnictví
 • Podnikání a zaměstnanost
 • Dopravně-správní činnosti
 • Czech POINT 
  28.3.2018
Portál Územně plánovací dokumentace

Magistrát hl. m. Prahy zřídil nový portál k usnadnění komunikace veřejnosti s Odborem územního rozvoje při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP).

Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky / námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám ÚP SÚ HMP. V současné době probíhají tato projednání:

• opakované veřejné projednání změny Z 2832/00

• společné jednání o návrhu změn CVZ V UP SU HMP 1. část

• návrh zadání změny Z 3125/00 UP SU HMP

• společné jednání o návrhu změn vlny 01 úprav UP SU HMP

 

Manuál, který je veřejnosti k dispozici – viz. příloha.

  5.2.2018
Grantový program na podporu přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru na území hl. m. Prahy


Hlavní město Praha usnesením Rady HMP č. 155 ze dne 30.1.2018 vyhlásilo dne 1.2.2018 Grantový program na podporu přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru na území hl.m. Prahy.
Podporovaná opatření v rámci grantového schématu se týkají zejména bezbariérových úprav vstupů do veřejností využívaných objektů a prostor. Oprávněným žadatelem mohou být všechny fyzické a právnické osoby, včetně městských částí hl. m. Prahy a jejich příspěvkových organizací. Grant je vyhlášen jako dvouletý (možnost čerpání podpory končí 31.12.2019). Detailní informace je možné nalézt zde.
  22.1.2018
Komunitní centrum Satalice - projekt získal podporu ze strukturálních fondů EU.
  28.3.2017
Spuštěna nová aplikace - mobilní verze www stránek městské části Praha - Satalice. Najdete ji pod ikonou v levém horním rohu stávajícího webu, popř. na adrese http://satalice.cz/mobilni.htm . Je určena pro MOBILNÍ zařízení.
  10.1.2017
INFORMACE O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SATALICE NA WEBU IPR

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval dva výstupy, které podávají informace o městských částech a které jsou dostupné na níže uvedených odkazech:

KATALOG MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné grafické podobě. Zdrojem
informací pro katalog jsou celoměstské i národní evidence. Každá městská část je v prezentaci znázorněna jinou barvou. Adresa aplikace http://katalog-mc.iprpraha.cz

PŘEHLED STUDIÍ
Základní seznam dílčích studií, zejména podrobnějších územně plánovacích podkladů, postihuje zejména období od r. 2000 do poloviny r. 2016. Jednoduchá aplikace si klade za cíl poskytovat souhrnný přehled všech studií dokončených nebo v současné době rozpracovaných pro celé území města Prahy, který se podařilo dosud zjistit od různých zadavatelů. Obsahuje kompletní tabulku s údaji, jako je například popis studie, její zadavatel, rok zpracování, typ studie a městská část, na jejímž území se nachází. Pro menší část ze seznamu je pak k dispozici i mapa se zákresem řešeného území, kde se po kliknutí do mapy se zobrazí základní informace o studii. Cílem je tento seznam a mapu postupně doplňovat o dosud nezaznamenané studie, například o ty, které jsou zadávány jednotlivými městskými částmi. Adresa aplikace http://app.iprpraha.cz/apl/app/studie/. V případě námětu na aktualizaci seznamu studií prosíme kontaktujte příslušného garanta území.
 
Tyto informace naleznete také na Portálu městských částí www.iprpraha.cz/mc
  12.10.2016
PARKOVACÍ ZÓNY NOVĚ - VÍTE, KDE MŮŽETE ZAPARKOVAT?

Pro řidiče byla spuštěna nová webová stránka www.parkujvklidu.cz, kde si můžete najít místa s placenými zónami, zjistit, jak dlouho na nich parkovat a jak za to zaplatit. Barevně odlišené zóny mají jiný režim, v různých místech mohou mít i jiná časová rozmezí. Pro majitele chytrých telefonů existuje aplikace, tzv. virtuální parkovací hodiny, kde si mohou řidiči přednastavit údaje k platbě a urychlit tak úhradu za parkování.

Přehledná mapa ukazuje, ve kterých městských částech se s parkovacími zónami lze v současnosti setkat a kam se rozšíří v další etapě. Na celém území či části městských částí Prahy 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 byly parkovací zóny pro placené stání zřízeny před rokem 2014. Podle nové koncepce ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ jsou do tohoto systému postupně zapojována další území Prahy. V první fázi to jsou zóny na části území městských částí Praha 3, Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Následovat budou další části území městských částí Praha 4, Praha 9, Praha 13, Praha 16 a Praha 22.
   1.8.2016
NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY aneb JAK SE NYNÍ BUDE V PRAZE STAVĚT?
Od 1. 8. 2016 jsou účinné nové a dlouze diskutované Pražské stavební předpisy. Co přinášejí? Výškovou regulaci, více parkování na okrajích Prahy, ale méně v centru, jasná pravidla pro vznik příjemných ulic.
Doufejme...

Více informací najdete na http://www.iprpraha.cz/psp, stáhněte si je na www.bit.ly/PSPstahnout nebo si je můžete za 235,- Kč koupit v podatelně IPR.

Doplněno
Nové Pražské stavební předpisy najdete i na webu městské části v záložce Rozvoj městské části.
   22.6.2016
obrázek bez popiskuMĚJTE SVÉ PEJSKY V OBOŘE NA VODÍTKU!
Na žádost sdružení myslivců žádáme majitele pejsků, aby na území obory měli své psíky na vodítku. Volné pobíhání psů ruší lesní zvěř.
Mimo oboru na veřejných prostranstvích uvítají totéž opatření zejména maminky malých dětí. Děkujeme za pochopení.
   12.4.2016
Informace PVS a.s. o omezení povolování napojení nové výstavby do kanalizační sítě z důvodu nedostatečné kapacity ČOV Kbely a Závěr zjišťovacího řízení Záměr "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)"
  11.2.2016
Kácení dřevin v zahradách – kdy je nutné povolení z úřadu?
S účinností od 1. 11. 2014 platí nová vyhláška – u dřevin s velikostí obvodu kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí NENÍ TŘEBA POVOLENÍ POUZE PRO OVOCNÉ DŘEVINY rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH ZÁMĚR KÁCENÍ OPĚT PODLÉHÁ POVOLENÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ! Seznam dřevin, které je možno kácet bez povolení, najdete na webových stránkách http://www.mzp.cz/cz/news_141107_seznam_drevin.
. Více viz vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.